Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Primátor rozhodol, že tuje v parku pod SNM sa vytínať nebudú

Autor: Primátor rozhodol, že tuje v parku pod SNM sa vytínať nebudú
Foto: Primátor rozhodol, že tuje v parku pod SNM sa vytínať nebudú
Uverejnené: 12. jún 2013

Po tom ako médiami prebehla informácia, že revitalizácia priestoru pod Slovenským národným múzeom zahŕňa aj tuje, primátor Andrej Hrnčiar využil svoju právomoc a rozhodol, že tuje sa vytínať nebudú.

Je vydané rozhodnutie na výrub väčšieho počtu drevín v danej lokalite, ktoré odobrili všetky odborné orgány, ktoré sa k tomu vyjadrujú. Aj napriek tomu, že je vydané takéto rozhodnutie, môžem verejne vyhlásiť, že určite nedôjde k masívnemu výrubu drevín. Nechcem, aby to verejnosť chápala zle. Mesto nemalo záujem vyrúbať dreviny, chceli sme ten park skultúrniť tak, že samozrejme vyrúbané dreviny by boli nahradené takými typmi drevín, ktoré by do danej lokality lepšie zapadli a lepšie by sa dali udržiavať. Oproti pôvodnému zámeru určite nedôjde k takému masívnemu výrubu drevín. Celú akciu prehodnotíme a v prvej fáze dôjde k výrubu len náletových drevín, ktoré tam nemajú, čo hľadať. Čiže s určitosťou môžem povedať, že tuje v danej lokalite vyrúbané nebudú,” uviedol primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Mesto Martin vypracovalo projekt, pričom predpokladaný rozpočet na revitalizáciu celého územia je 400 tisíc eur. Revitalizácia a rekonštrukcia sa mala dotknúť schodov, zelene, osvetlenia, či mobiliáru ako sú lavičky a odpadkové koše. Keďže mestu Martin sa podarilo získať 190 tisíc eur, prefinancovať bude možné len rekonštrukciu schodiska, ktorá by sa mala realizovať na jeseň tohto roku, keďže výroba kamenných častí potrvá minimálne dva mesiace.

Autor: Mesto Martin © Autorské práva sú vyhradené


Reklama

príbuzné témy

Reklama