Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno je dokončená

Autor: Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno je dokončená
Foto: Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno je dokončená
Uverejnené: 17. máj 2022

Výstavba Vážskej cyklotrasy v obci Strečno v dĺžke 2,2 km je ukončená. S realizáciou stavebného objektu   „SO C.5 Cyklotrasa Strečno“ sa začalo ešte v máji tohto roku.

V rámci projektu, ktorý sa realizuje v spolupráci s obcou Strečno a Moravskoslezským krajom, má byť zrekonštruovaná aj lávka pre peších a cyklistov zo Strečna do Nezbudskej Lúčky ponad rieku Váh, ktorú financuje obec Strečno. Ako informuje Peter Mráz, z odboru dopravy ŽSK: „Lokalita Strečna ponúka veľa lákadiel, či už ide o Hrad Strečno alebo ponímanie Nezbudskej Lúčky – Strečno ako východiskového bodu pre cyklodopravu, cykloturistiku aj pešiu turistiku. Aj z tohto dôvodu vnímame dokončenie tohto úseku Vážskej cyklotrasy za podstatné a prínosné aj z hľadiska turizmu a cestovného ruchu.“

 

Ako zdôraznila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK, realizácia cyklotrasy je pozitívnym krokom pre župu z hľadiska posilnenia mobility pre všetkých občanov a návštevníkov kraja: „Hoci je vybudovanie cyklodopravných úsekov veľmi zložitý a dlhodobý proces, nevzdávame sa a postupne pripravujeme a budujeme ďalšie úseky, pričom víziou je prepojiť ich do komplexnej kostrovej cyklistickej siete. Medzi ďalšie úseky Vážskej cyklotrasy, ktoré ŽSK projekčne pripravuje patria napr. úseky Hranica krajov ŽSK/TSK – Bytča, Nezbudská Lúčka - Lipovec – Krpeľany, Ružomberok – Turík, Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok a mnoho ďalších. Cieľom ŽSK je vybudovať v programovom období 2021 – 2027 čo najväčšiu dĺžku Vážskej cyklotrasy a pomáhať v procese prípravy regionálnych cyklotrás ako napríklad Kysuckej cyklotrasy, ktorej investorom je Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín.

 

Cyklotrasa vznikla v rámci projektu: „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“. Projekt bol zrealizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce SR/ČR 2014 – 2020. Cena stavebných prác bola v zmysle Zmluvy o dielo 266 319,07 € s DPH.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama