Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Stretnutie seniorov troch susedných obcí

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 21. jún 2023

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS) v Príbovciach zorganizovala dňa 15.6.2023  nultý ročník posedenia pri guľáši a hudbe,  a to tentokrát nielen pre svojich členov, ale aj pre členov JDS zo susedných obcí,  Rakova a Beníc. Vzniká tak nová,  milá tradícia spoločného posedenia týchto troch základných organizácií JDS.

Na nultom ročníku sa seniori stretli v Rakove, v parku v ktorom v minulosti stál  kaštieľ rodiny Rakovských, ktorý bol v roku 1989 asanovaný. Vedľa parku dnes ešte stále stojí kaštieľ rodiny Benických. V oboch kaštieľoch bola v rokoch 1946 až 1963 zriadená Štátna obvodná meštianska škola Príbovce, ktorá okrem budov v Rakove, mala budovy aj v Príbovciach. Seniori spomínali na mladé časy, ktoré prežili aj v tejto škole.

Na stretnutí sa zúčastnilo skoro sto členov a pozvanie prijal aj Patrik Antal, starosta obce Rakovo, Viktória Fľaková, starostka obce Príbovce a  Štefan Barilla, rímskokatolícky kňaz, farnosť Valča. Tento rok si všetci zúčastnení pochutili na „príbovskom“  kotlíkovom guláši a budúci rok sa o pohostenie  postarajú seniori z obce Rakovo alebo Benice.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama