Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Rodinné služby Božie v Príbovciach

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 03. júl 2023

V nedeľu, 2.7.2023, sa evanjelici z Cirkevného zboru ECAV  Príbovce už tradične zišli vo svojom chráme. Cirkevný zbor tvoria evanjelici z Príboviec, Koštian nad Turcom, Turčianskeho Petra, Trebostova, Trnova, Valče, Beníc, Rakova, Ležiachova, Socoviec, Slovian, Kláštora pod Znievom, Turčianskeho Ďura a Vrícka.

Táto nedeľa bola však trochu netradičná. Cirkevný zbor zorganizovať „Rodinné služby Božie“ a pozval všetkých bez rozdielu viery  do svojho chrámu. Pozvanie platilo aj na popoludňajší program plný hier, pri ktorých sa navzájom spoznávali nielen deti ale aj ich rodičia a starý rodičia.  

Služby božie liturgoval domáci zborový farár Marek Szabó a Eva Škarupova, CZ Sučany, ktorá prijala pozvanie, stráviť nedeľu v Príbovciach. Okrem svojej účasti prítomných potešila aj kázňou Slova Božieho. Počas Služieb Božích, požehnala spoločne s domácim zborovým farárom aj prítomné deti v chráme. Hrou na organe liturgiu sprevádzala Stela Szabóová. Na záver služieb božích bolo divadielko, ktoré hlavne pre najmenších, zahrali za pomoci svojich bábok, Ľuboš a Katka Froľovci a slovom ich sprevádzala Zuzana Nudzajová.

Po skončení Služieb božích sa odvážnejšie deti  mohli zviesť na poníkoch, zahrať futbal, bedminton, povoziť na reťazovom kolotoči alebo šmyknúť na šmýkačke – Titaniku. Nechýbal ani kotlíkový guľáš Ivana Brzáka a koláčiky ku káve od členiek cirkevného zboru.

Dôležité je spoločenstvo ľudí, čo sa dnes zišli v chráme v Príbovciach a tak strávili príjemné a určite aj užitočné popoludnie. Toto všetko by sa neuskutočnilo, keby nebolo množstvo ochotných ľudí pomôcť a nezištne priložiť ruku k dielu. Veľká vďaka všetkým účinkujúcim ako aj ženám Anne Chorváthovej, Janke Rabčanovej, Viere Švejdovej, Marte Bučkuliakovej, Marte Piatrikovej, Zuzane Nudzajovej, Kataríne Nudzajovej a konfirmandkám za obsluhu. Ako aj vďaka všetkým čo nejakým spôsobom pomohli zorganizovať toto popoludnie.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama