Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

V Príbovciach sa rozhorela Husova vatra opäť po štyroch rokoch

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 12. júl 2023

Evanjelici v príbovskom cirkevnom zbore si 6. júla 2023 opäť pripomenuli spomienkovým stretnutím Majstra Jana Husa, upáleného v Kostnici (Nemecko).

Je to podujatie ktoré patrí do tradičného kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných v CZ ECAV Príbovce. Prvé spomienkové stretnutie zorganizovali ešte v roku 2015 pri príležitosti 600.výročia smrti Jána Husa. Neskôr stretnutie zopakovali v rokoch 2016, 2017, 2018. V ďalších rokoch situácia nepriala spoločenským akciám s dôvodu pandémie ochorenia Covid-19, spomienkové stretnutie sa podarilo uskutočniť až tento rok.

Ján Hus (* okolo 1369, Husinec – † 6.7.1415, Kostnica, Nemecko) bol významný stredoveký český teológ, kazateľ a náboženský reformátor ktorý neohrozene kritizoval praktiky vtedajšej cirkvi. V roku 1411 bol z cirkvi exkomunikovaný ako kacír. Začiatkom roka 1414 cisár Žigmund vyzval Husa, aby svoje názory obhájil pred cirkevným koncilom (snemom) v nemeckej Kostnici. Koncil obvinil Husa z kacírstva. Napriek nátlaku, dlhému väzneniu a telesným útrapám trval na svojich postojoch a preto bol 6.7.1415 Ján Hus za živa upálený na hranici.  Ján Hus je považovaný za predchodcu protestantstva. Po jeho smrti vypukla v Čechách husitská revolúcia.

Spomienkové stretnutie sa konalo pri zapálenej vatre ako symbolu bolestnej a martýrskej smrti Majstra Jana Husa za kostolom neďaleko rieky Turiec. Vatra svietila do prichádzajúcej noci ako maják a odkaz, že potomkovia tých, čo pre Kristovo evanjelium zomierali, sú aj po 608 rokoch tu a sú vďační za dielo, odvahu a statočnosť všetkých svedkov Božej pravdy, ktorí na oltár lásky priniesli tie najväčšie obete.

V príhovore sestra farárka pripomenula predreformátora Majstra Jana Husa. Zazneli slová básne v podaní Ivana Giača. Vatru zapálil hosť Matej Alcnauer, zborový farár CZ Malé Zlievce. Vatra svietila do prichádzajúcej noci ako maják. Pri horiacej vatre sa so sprievodom ťahacej harmoniky spievali piesne zo spevníka, ale aj ľudové piesne. Počas celého spomienkového stretnutia bol chrám Boží otvorený pre širokú verejnosť.

Vďaka Bohu za toto spoločenstvo, dobrí počasie a ochotných ľudí, ktorí pomáhali pri príprave.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama