Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Kríž - nová dominanta v Trebostove

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Mediálny tím TUS
Uverejnené: 12. júl 2023

V nedeľu, 9. júla 2023, bol na malom vŕšku Čerenec, ktorý sa nachádza nad obcou Trebostovo, posvätený nový ekumenický kríž.

Z Čerenca je krásny výhľad na pohorie Veľkej Fatry, časť Turčianskej záhradky, ako aj na väčšiu časť obce Trebostovo. Autorom myšlienky zhotovenia kríža je Vladimír Buocik, predseda pozemkového spoločenstva Urbár Trebostovo, ktorú podporil aj celý výbor spoločenstva. Kríž bol zhotovený z drevenej guľatiny, ktorá pochádza z lokality hory „Pred Dolinou“, je vsadený do železobetónového základu, jeho výška je 5 m a rozpätie ramena má 2,7 metra, priblížil prítomným vo svojom úvodnom prejave Vladimír Buocik.

Na celom území Slovenska stoja kríže stáročia, tie najstaršie si pamätajú ešte aj vpád Tatárov. Symbolizovali ochranu, pokánie, ale slúžili aj ako orientačné body. Pre kresťanstvo je kríž znakom, ktorý pripomína spásu a vykupiteľskú misiu Ježiša Krista. V slovenskom ponímaní je neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva. Na úvod podujatia zaznela pieseň evanjelického spevokolu z cirkevného zboru Blatnica, ako aj ďalšie piesne „Smieť žiť pre Krista“, „Skala vekov“, alebo „Ach poďte kresťania (katolícky spevník)“

Nasledoval príhovor Ivana Trimaja, starostu obce Trebostovo, ktorý pozdravil a privítal hostí Mgr. Mariána Kaňúcha, PhD., seniora Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku a Mgr. Miloša Pikalu, rímskokatolíckeho kňaza, farnosť Turčiansky Peter. Podujatia sa zúčastnili aj bratia farári z okolitých cirkevných zborov, Mgr. Tomáš German, CZ Blatnica a Mgr. Zuzana Szabóová, CZ Príbovce.

Po piesni „Skala vekov“ nasledoval akt posvätenia kríža. Slova sa ujal Marián Kaňúch, ktorý po slovách kázne kríž posvätil slovom Božím a modlitbou, následne Miloš Pikala posvätil kríž pokropením svätenou vodou. Na záver podujatia poďakoval všetkým prítomným predseda Urbáru Trebostovo, Vladimír Buocik, a v mene svojom, ako aj v mene výboru pozemkového spoločenstva ocenil snahu a ochotu všetkých, ktorí sa podieľali na realizácii tejto peknej myšlienky. Všetci spoločne si zaspievali pieseň „Slniečko zapadá...“ a zotrvali pri družných rozhovoroch a malom občerstvení.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama