Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Fotosúťaž: S vrtuľkou na cestách

Autor: MŽP SR
Foto: MŽP SR
Uverejnené: 28. júl 2023

Určite sa už všetci tešíte na leto, prázdniny, dovolenky a zaslúžený oddych. Plánujete tento čas stráviť aktívne? Zapojte sa do našej súťaže „S vrtuľkou na cestách“. Je to súťaž originálnych fotografií s motívom vrtuľky, ktorú si môžete jednoducho vyrobiť a vziať so sebou na prázdniny.

Vrtuľku sme nazvali „Airik“ a je maskotom LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej ako „Populair“). Vezmite Airika na miesta, kam sa dá dostať udržateľnou dopravou (pešo, na bicykli, vlakom atď.) a zachyťte moment, ktorý podľa vášho názoru súvisí s ovzduším. V pozitívnom zmysle to môže byť napr. cyklobus plný turistov, pešia turistika, dúha po búrke, vietor vo vlasoch, zeleň v mestách; alebo v negatívnom zmysle napr. auto na voľnobeh v pešej zóne alebo v blízkosti hrajúcich sa detí, parkovisko plné áut pred kúpaliskom, zastávka autobusu bez zastrešenia, autá parkujúce na chodníkoch.

Súťaž je určená pre širokú verejnosť bez rozdielu veku. Organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia v rámci realizácie projektu Populair. Naším zámerom je počas letného obdobia zozbierať fotografie z rôznych prázdninových destinácií a poukázať na negatívne aj pozitívne javy, ktoré súvisia s ovzduším. Zaujíma nás aj to, aký dopravný prostriedok na svojich cestách za oddychom využijete. Doprava má totiž významný vplyv na kvalitu ovzdušia – je jedným z hlavných zdrojov znečisťujúcich látok, ktoré môžu negatívne vplývať na naše zdravie - https://dnesdycham.populair.sk/mozne-ucinky-na-zdravie.

Cieľom súťaže je podporiť šetrnejšie spôsoby cestovania a pomocou fotografie poukázať na to, čo ovplyvňuje naše ovzdušie.    

Ako sa môžete zapojiť?

  1. Vyrobte si vrtuľku „Airika“ podľa inštrukcií.Návod ako zložiť vrtuľku nájdete aj na:https://www.youtube.com/watch?v=1H0VNVSTe0Y
  2. Odfoťte vrtuľku na prázdninách a zachyťte moment, ktorý podľa vášho názoru, súvisí s čistotou ovzdušia (pozitívne/negatívne).
  3. Zaregistrujte fotografiu vyplnením formulára v záložke Aktuality/Fotosúťaž. Uveďte tiež vaše meno, email, miesto, kde ste fotografiu vytvorili a akým dopravným prostriedkom ste sa tam dostali. Pozor, posielajte max. 1 fotku/osobu.

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch formách a to verejným hlasovaním na http://dnesdycham.populair.sk v záložke Aktuality/Fotosúťaž a odbornou porotou. Výsledky súťaže budú zverejnené na http://dnesdycham.populair.sk a FB Populair dňa 7. 9. 2023, kedy si pripomíname Svetový deň čistého ovzdušia.

Termín pre registráciu fotografií: 19. 6. – 15. 8. 2023, termín pre hlasovanie na dnesdycham.populair.sk: 16. 8. – 31. 8. 2023.

Zapojte sa do súťaže a okrem nového poznania, môžete získať aj zaujímavé ceny - rodinné vstupy do múzeí či ZOO, propagačné predmety.

Viac zaujímavých informácií aj o šetrnej doprave:


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama