Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Futbalový turnaj starostov obcí Benice, Príbovce a Rakovo

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 10. august 2023

V sobotu 29. júla 2023 usporiadali starostovia obcí Benice, Príbovce a Rakovo už XXI. ročník „Futbalového turnaja starostov obcí o putovný pohár“.

Zakladatelia „Futbalový turnaj starostov obcí Benice, Príbovce a Rakovo“ boli bývalí starostovia obcí Vladimír Koželuha, Juraj Mucha a Ján Franek. Neskôr sa k nim pridal aj Jozef Košút, starosta obce Ležiachov, nakoľko prvých pár ročníkov sa aj obec Ležiachov zúčastňovala futbalového turnaja. Tieto obce žili, žijú a neustále rastú neoddeliteľne spolu a už od dávna mali spoločnú históriu a budú mať aj spoločnú budúcnosť.  V rokoch 1971 až 1989 tvorili jeden administratívny celok  so spoločným Miestnym národným výborom v Príbovciach. Príbovce tak boli tzv. stredisková obec.

Tento turnaj sa od roku 2002 koná každoročne, teda okrem pandemického roku 2020, na futbalovom ihrisku Telovýchovnej jednoty Dynama Príbovce v Beniciach. Je to podujatie ktoré patrí do tradičného kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí našich obcí. Aktuálny ročník organizačne zabezpečovala obec Rakovo.

Turnaj si dal za cieľ stretávanie bývalých, terajších futbalistov, obyvateľov jednotlivých obcí a ich rodinných príslušníkov, prípadne občanov ktorí majú nejaký vzťah k usporiadateľským obciam. Proste dostať na ihrisko čo najviac ľudí a schuti si zahrať alebo pozrieť futbal a hlavne stráviť spolu spoločné chvíle.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama