Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

XVIII. ročník hasičskej súťaže v Rakove

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 10. august 2023

Tradične prvú augustovú sobotu (5.8.2023) sa konal v Rakove už 18. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce Rakovo v požiarnom útoku“.

Pod ochranou svojho patróna sv. Floriána muži i ženy nasadzujú svoje životy, aby zabránili nesmiernym škodám. Okrem tých, ktorí sa tomuto poslaniu venujú ako profesionáli, máme na Slovensku tisíce ďalších, ktorí s prírodnými živlami bojujú ako dobrovoľní hasiči organizovaný v DHZ obcí a miest.  Žijú skromne medzi nami a sú neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o našu bezpečnosť, ale aj spoločenského a kultúrneho života v obciach a mestách. Za svoje úsilie a ochotu si zaslúžia našu úctu a pozornosť.

Hasičský šport v našom regióne má dlhoročnú tradíciu. K tým, ktorí vedia pripraviť kvalitnú hasičskú súťaž už tradične patrí aj DHZ Rakovo. Súťaž zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor v Rakove spoločne s obcou Rakovo.   Súťaže sa zúčastnili družstvá DHZ Príbovce, DHZ Benice, DHZ Rakovo, DHZ Vrútky, DHZ Košťany nad Turcom,  DHZ Valča a DHZ Trnovo.

Všetci hasiči a hasičky podali počas hasičskej súťaže skvelý výkon a presvedčili nás o svojej vytrvalosti a kolektívnej súdržnosti. Požiarny útok sa vykonával motorovou striekačkou PS-12 a motorovou striekačkou PS-8. Celková súťaž prebehla na vysokej športovej a technickej úrovni s dosiahnutými výsledkami:

  • PS-12, kategória ženy:  1.miesto – DHZ Vrútky  (27,50 s), 2.miesto – DHZ Rakovo (33,98 s), 3.miesto – DHZ Košťany nad Turcom (41,14 s).
  • PS-12, kategória muži: 1.miesto – DHZ Rakovo  (18,04 s), 2.miesto – DHZ Valča (18,60 s), 3.miesto – DHZ Trnovo A (18,87 s).
  • PS8: 1.miesto – DHZ Príbovce „legendy“  (30,51 s),  2.miesto – DHZ Benice (34,25 s), 3.miesto – DHZ Rakovo A (34,63 s).

Po vyhodnotení hasičskej súťaže a odovzdaní cien už ostal priestor na zábavu a diskotéku.

,,Bohu na slávu, blížnemu na pomoc''.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama