Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Vidiecka olympiáda sa uskutoční aj v Turci

Autor: Detský folklórny súbor TURIEC
Foto: Detský folklórny súbor TURIEC
Uverejnené: 09. august 2023

RURAL OLYMPIAD 2023 – 2024 je medzinárodný projekt, v ktorom 3 detské a mládežnícke folklórne tanečné súbory z Čiech, Slovenska a Poľska zorganizujú vidiecku olympiádu (3 etapy počas 3 dní) ako formu neformálneho vzdelávania. Každý partner bude hostiť 1 etapu. Každej etapy sa zúčastnia sa 3 tímy (po 35 ľudí) z 3 folklórnych skupín. Uskutoční sa cca 15 súťaží; vzdelávacie workshopy na tému: tanec, spev, ekológia. Súčasťou budú aj mestské hry a spoločné koncerty.

Hlavný organizátor 1. etapy projektu RURAL OLYMPIAD 2023 - 2024 je Detský folklórny súbor TURIEC, občianske združenie. Pod názvom Vidiecka olympiáda sa uskutoční 10. – 13. 8. 2023 v Martine a okolí. Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Visegrad Grants cez Medzinárodný vyšehradský fond. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Verejnosť môže prísť povzbudiť náš slovenský tím pri súťažení v piatok 11. 8. dopoludnia do areálu SIM v Priekope. Rovnako je pre verejnosť určené spoločné vystúpenie súborov v Turčianskych Tepliciach v sobotu 12. 8. o 16 hod.

Ako projekt vznikol a čo je jeho cieľom

Koncept projektu je víziou vyvinutou počas tvorivých online stretnutí všetkých partnerov ešte v roku 2022. Spojenie partnerov Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina, FS Děcka z Buchlovic  a Detský folklórny súbor Turiec, o. z., nadväzuje na vzájomnú spoluprácu z predchádzajúcich rokov. Spoločným cieľom je vzájomné vzdelávanie založené  na zdieľaní vedomostí a zvyšovaní inovatívnosti a angažovanosti našich miestnych komunít (obnovenie sociálneho kapitálu). Naša implementácia regionálnej spolupráce umožní rozvoj inovatívnych nápadov, ktoré riešia spoločné výzvy, ako je budovanie miestnej identity, účinky pandémie, ekológia a rozvoj cestovného ruchu.

Už samotný názov VIDIECKA OLYMPIÁDA dáva charakter našim aktivitám

Hodnoty olympijského hnutia sú: úcta, priateľstvo, čistá hra – fair play, vízia presadzovania mieru, úcta k dôstojnosti. Jeho VIDIECKY charakter je harmonický rozvoj človeka. Pre mnohých ľudí je obec pokladnicou hodnôt, ktoré formujú vnímavosť ku kráse sveta a človeka; sú zdrojom vedomostí, postojov a správania, múdrosti a budovania komunity.

Vidiecka olympiáda bude mať tri etapy

Každý partner bude zodpovedný za realizáciu jednej etapy. Na programe každej etapy bude: 5 „súťaží“ / súťaží spojených so starými roľníckymi činnosťami ako plieskanie bičom, tkanie na krosnách, nosenie vody, zapletanie vrkočov a stúh a iné. Budú proekologické. Tanečné workshopy – každý partner si pripraví 3 hry a 1 pesničku zo svojej krajiny. Koncerty (jeden u každého partnera) - budú súvisieť s ďalšími lokálnymi podujatiami (jarmok: prezentácia regionálnych produktov, tradičných remesiel). Výsadba stromu priateľstva pomocou ekokompostu. V rámci environmentálnej výchovy sa uskutočnia workshopy v recyklačnom centre v Starom Měste (ČR), výsadba stromu priateľstva pomocou ekokompostu alebo poznávanie tradičných každodenných činností v Múzeu slovenskej dediny v Martine.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama