Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Študuj dopravu opäť vo Vrútkach. Chýbať nebude ani národný dopravca ako stabilný zamestnávateľ

Autor: ZSSK
Foto: ZSSK
Uverejnené: 06. september 2023

Vo štvrtok 7. 9. sa vo Vrútkach uskutoční tradičné podujatie Študuj dopravu, kde si žiaci budú môcť vyskúšať rôzne profesie z oblasti dopravy. ZSSK predstaví svoj program duálneho vzdelávania a ponúkané odbory mechanik-elektrotechnik a rušňovodič.

Zaujímaš sa o prácu v stabilnom a perspektívnom sektore? Tak neváhaj a Študuj dopravu. O možnostiach stredoškolského aj vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy sa dozvieš viac na podujatí Kam po skončení základnej školy – ŠTUDUJ DOPRAVU, ktoré bude dňa 7. 9. 2023 vo Vrútkach na parkovisku pri železničnej stanici od 9:00 do 13:00.

Akcia sa uskutoční pod záštitou ministra dopravy SR, mesta Vrútky, Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa, ďalších rezortných stredných odborných škôl, Žilinskej univerzity v Žiline, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov. Chýbať však nebudú ani zástupcovia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ako spoluorganizátori programu. Na vzdelaní mladých dopravcov nám totiž záleží.

Návštevníkom podujatia budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania.

Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, prehliadka priestorov autobusu, kamióna, rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, dopravné simulátory vrátane simulátora nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie je bezplatný.

Zamestnanci ZSSK prípadným záujemcom poskytnú všetky potrebné informácie o duálnom vzdelávaní, ktoré spoločnosť ponúka. Na šiestich školách prebieha duálne vzdelávanie v študijnom odbore mechanik-elektrotechnik (silnoprúdová technika), pričom v SOŠD v Martine je aj novootvorený odbor rušňovodič:

  • Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava,
  • Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza,
  • Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 01 Šurany,
  • Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin-Priekopa (+ nový odbor rušňovodič),
  • Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/11, Poprad-Matejovce,
  • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice.

Hlavným zámerom duálneho vzdelávania ZSSK je rozvíjať žiakov systematickým spôsobom, tak aby boli hneď po ukončení štúdia pripravení pre praktický život a tiež plnohodnotní zamestnanci pre potreby spoločnosti. Absolventi duálneho vzdelávania sa v ZSSK môžu uplatniť na pozíciách rušňovodič, elektromechanik, mechanik elektronických zariadení a mechanik.

V školskom roku 2022/2023 odbor mechanik-elektrotechnik úspešne absolvovalo deväť dualistov. Na údržbu a pozíciu elektromechanik nastúpili traja absolventi z daného odboru a piati sa rozhodli nastúpiť na pozíciu rušňovodič, čomu sa tiež veľmi tešíme.  Viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdete na webe: www.zssk.sk/studenti/dualny-system-zssk/.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama