Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Koncert v chráme Božom v Príbovciach

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 20. september 2023

V Evanjelickom kostole v Príbovciach sa dňa 17. septembra 2023 o 18.00 hod. opäť konal koncert.

Silvia Švábiková, soprán a Lucia Dobošová, harfa a klavírna spolupráca prítomným priniesli neskutočný zážitok v podobe sedemnástich skladieb od autorov Š.Jurovský, M.Uherek, E.Suchoň, M.Sch.Trnavský, V.F.Bystrý, V.Novák, B.Urbanec, B.Martinů, Ľ.Lehotská – Križková.

V úvode koncertu privítala všetkých prítomných Zuzana Szabóová, evanjelická farárka. Po jej príhovore nasledoval už skvelý koncert a perfektná atmosféra. Záverečné slovo patrilo opäť Zuzane Szabovej. „Ďakujeme, že ste si našli čas a prišli si vychutnať krásnu hudbu a spev. Žijeme v tak rýchlej dobe, že si občas potrebujeme oddýchnuť a prísť na iné myšlienky“.

Ďakujeme účinkujúcim za krásny umelecký a duchovný zážitok. Za skvelý koncert aj perfektnú atmosféru.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama