Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Oceňovanie mladých záchranárov

Autor: Bruno Horecký
Foto: Bruno Horecký
Uverejnené: 28. november 2023

Mesto Martin už 16 rokov  podporuje projekt Mladý záchranár - v publikácii Martinský  záchranár, v záchranárskych súťažiach a v praktických ukážkach záchranárov a policajtov.

Každoročne sú oceňovaní nádejní mladí záchranári z martinských základných škôl a najaktívnejšia škola dostáva putovný pohár primátora mesta. Oceňovanie organizuje mesto Martin s Oddelením školstva, mládeže, kultúry a športu.

Na Základnej škole Pavla Mudroňa v Martine boli dňa 21. novembra 2023 ocenení mladí martinskí záchranári, ktorí si z rúk primátora mesta Martin Jána Danka prebrali ceny mesta Martin, od náčelníka Mestskej polície Martin Milana Bartoša a zástupcu náčelníka MsP, ceny MsP, od autora projektu Bruna Horeckého ceny redakcie časopisu Fľak a tričká Martinský záchranár a ďalšie ceny od spoločnosti VL Media. Okrem oceňovania mladých záchranárov prebehli aj ukážky zásahov Mestskej polície Martin a do života bolo uvedené nové logo Martinský záchranár - Dobrý skutok.

Ocenení žiaci za uskutočnené dobré skutky na tému Pomoc ľuďom

  • JÚLIA MORAVČÍKOVÁ CODINA, ZŠ A.Dubčeka, 4.C (Darované vlasy)
  • MATÚŠ LAZAR, SZŠ s MŠ T.Zanovita, 7.A (Záchrana staršieho človeka)
  • ELLIS CIGLÁNOVÁ, Súkromná spojená škola Bagarova, 4.A (Pomoc tete na vozíku)
  • WILIAM ŽDANSKÝ, ZŠ P.Mudroňa, 4.B (Pomoc cyklistovi)

Ocenení žiaci za uskutočnené dobré skutky na tému Pomoc prírode

  • ŠIMON HABLÁK,  ZŠ A.Dubčeka, 4.C (Poranená veverička)
  • PATRIK MACHÝČEK, , ZŠ s MŠ Priehradná, 8.A (Zbieranie odpadkov v prírode)
  • MÁRIA HALIENOVÁ, ZŠ A. Dubčeka, 4.C (Pomoc malému vtáčikovi)

Do literárnej súťaže Martinského záchranára Dobrý skutok sa spolu zapojilo 55 žiakov zo 6 martinských základných škôl. Na tému Pomoc ľuďom napísalo a dobré skutky vykonalo 30 žiakov, na tému  Pomoc prírode prišlo 25 prác. Súťaže sa zúčastnili  žiaci zo ZŠ P. Mudroňa (19), Súkromnej spojenej školy Bagarova (12), ZŠ A. Dubčeka (11), Súkromnej ZŠ s MŠ T. Zanovita (7), ZŠ s MŠ Priehradná (4)  a ZŠ N. Hejnej (2).

Najaktívnejšou školou v súťaži Martinský záchranár 2023 sa stala ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, ktorá dostala z rúk primátora mesta Martin Jána Danka Putovný pohár mladých záchranárov.

Zdravie máme len jedno, chráňme si ho! Rob dobro a dobro sa ti vráti!


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama