Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Príbovská knižná búdka

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 25. marec 2024

Už aj obec Príbovce má svoju knižnú búdku. Na začiatku bola myšlienka. Po vzore iných obcí, zriadiť knižnú búdku aj v obci Príbovce.

Iniciatívy sa ujalo občianske združenie Zažnime svetlo a na projekte začalo pracovať. Zháňať informácie o knižných búdkach ako aj peniaze na ich realizáciu.  Začali sme zbierať a zhromažďovať knihy,  ktoré ich pôvodní majitelia vyradili pre nepotrebnosť tým sa usilujeme predchádzať tomu, aby končili nedôstojne v kontajneroch. Zároveň sme oslovili aj kníhkupectvo Martinus, ktoré nám vyšlo v ústrety a pohlo s financovaním samotnej knižnej búdky ako aj kníh do búdok. Situácia bola priaznivá a tak sme mohli naraz v obci umiestniť až dve  knižné búdky. Neskôr ich plánuje umiestniť aj na ďalších miestach v obci.

Tieto knižné búdky sa nachádzajú v areáli Materskej školy v Príbovciach do ktorej sme umiestnili výlučne detské knižky. Búdku sme výškou prispôsobili pre našich najmenších. Druhá knižná búdka je umiestená pri Evanjelickom kostole v Príbovciach.

Prostredníctvom verejne dostupných knižných miest prinášame knihy zadarmo širokej verejnosti. Podporujeme záľubu v čítaní a pozitívny postoj k literatúre. Veríme, že zachránené knihy môžu opäť plniť svoju úlohu – sprostredkovať poznanie a zážitky, vyvolať emócie a prinášať inšpiráciu.

Myšlienka však nestačí, je však prvý krok k tomu, aby sa niečo stalo. Je to iskra, ktorá začína každý projekt. Treba však povedať, že táto myšlienka vznikla už v roku 2019, no nejako nebol čas, neboli peniaze, potom prišiel COVID-19 a ľudia mali iné starosti. Napokon sa nám to po piatich rokoch spoločne podarilo a na mapke na webovej stránke https://www.dakujemsused.sk/mapa-budok partnera projektu už čoskoro pribudnú aj tie naše, Príbovské knižné búdky.

Za projektom „Príbovská knižná búdka“ stojí Občianske združenie Zažnime svetlo, ktorého zakladateľom je Evanjelický cirkevný zbor a. v. Príbovce a Občianska iniciatíva MEMORIAE. Zároveň partneri projektu, Vlastivedný odbor Matice slovenskej, spoločnosť Martinus, Združenie METRO a podporovatelia projektu.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama