Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Rezbári skrášľujú obec Rakovo už 13 rokov

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Peter Krško
Uverejnené: 29. marec 2024

V obci Rakovo sa vždy na jar niečo deje, a to najmä vďaka tradičným rezbárskym dňom, ktoré sa konajú už 13 rokov po sebe. Od 19. do 22. marca 2024 sa v miestnom parku opäť ozýval hukot motorových píl a znel zvuk rôzneho rezbárskeho náradia. Aj tento rok sa zišla stará dobrá partia majstrov. Práve títo rezbári svojimi rukami a motorovými pílami vytvárajú krásne drevené sochy, ktoré sa stávajú súčasťou obce.

Myšlienka organizovať v obci rezbárske dni vznikla v obci už dávno. V roku 2011 v rámci zušľachťovania parku boli v obci vypílené staršie poškodené stromy. Bola to zložitá a smutná úloha. Vypílený musel byť aj asi storočný Platan (lat. Platanus). V obvode meral viac ako 5 metrov. V našom regióne stromov takéhoto druhu nie je veľa, miestni naň boli právom pyšní. Vo vnútri bol už prehnitý, ohrozoval zdravie a život okoloidúcich. Odstránili aj smreky, ktoré do parku nepatrili a boli dosadené dodatočne.

Vedeniu obce bolo ľúto drevo použiť len ako palivové drevo. Veď stromy mali svoj vek a boli niekoľko rokov súčasťou obce. Preto vznikla myšlienka z nich vyrezať drevené  sochy a rozmiestniť ich po celej obci. Tak sa roku 2012 v obci organizoval prvý ročník rezbárskych dní.

Na tohtoročnom, už 13. ročníku Rakovských rezbárskych dní, sa zišli štyria zruční umelci: Miroslav a Michal Trnovskí, Adam Bakoš a Michal Husár. Už v roku 2023 dostali od rakovského starostu Patrika Antala úlohu vytvoriť Vianočný drevený betlehem. Úloha bola náročná, ale títo zruční umelci sa jej postavili so všetkou vážnosťou. Už v minulom roku vytvorili Svätú rodinu a tento rok sa zamerali na troch kráľov a pastiera. V budúcnosti plánujú rozšírenie betlehema o ďalšie postavičky a zvieratká. Figúrky  v betleheme sú v životnej veľkosti a sú vyrobené z jedľového dreva.

Rakovské rezbárske dni majú pre obec zvláštny význam. Nielenže prinesú nové umelecké diela a pestrú zbierku drevených sôch každý rok, ale zároveň spájajú miestnych obyvateľov v ich snahu o kultúru a krásu miestneho prostredia.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama