Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

V Príbovciach aj tento rok postavili obecný „máj“ neďaleko hasičskej zbrojnice

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 06. máj 2024

Stavanie „májov“, jeden z najstarších a najznámejších zvykov. „Máje“ boli pôvodne mladé stromčeky, ktoré symbolizovali prekonanie zimy a prebúdzajúcu sa prírodu.

Ozdobovali sa farebnými stužkami a v slávnostnom sprievode sa nosili po dedine za spevu starodávnych obradných piesní. V Slovanskej kultúre sa „máje“ stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Na Slovensku stavajú „máje“ mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde je vydaja súca dievka. Postupne však aj táto tradícia upadá  a v obciach a mestách sa stavia len jeden ústredný „máj“.

Bolo tomu tento rok aj v obci Príbovce. Už 30. apríla 2024 o 17.30 hod. sa zišli obyvatelia obce pri hasičskej zbrojnici. Úvodom ich čakal kultúrny program v ktorom vystúpil Detský folklórny súbor SOKOLÍK, ktorý prítomným predstavil tradičné vítaním jari a obecného spevokolu Príbovčan, ktorý mal svoju premiéru.

Nezabudlo sa ani na malé občerstvenie ktoré pripravila Únia žien Príbovce a obec Príbovce. Po pauze, o 19.00 hod za pomoci prítomných začalo zdobenie vrcholca „mája“ pestrofarebnými stužkami. Chlapci z DHZ Príbovce za pomoci ťažkej techniky vykonali s napätím sledovaný akt postavenia „mája“ a krátko pred 19.00 hodinou mali “máj“  vztýčený a pevne „zasadený“ v zemi. Tento rok má úctyhodných 23,2 metra.

Vďaka všetkým organizátorom a zúčastneným, hlavne členom DHZ Príbovce, že nám takto priblížili a každoročne približujú naše tradície a ľudové zvyky.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama