Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

V Príbovciach si pripomenuli sviatok Sv. Floriána, patróna hasičov

Autor: Ľubomír Žila
Foto: Ľubomír Žila
Uverejnené: 08. máj 2024

Dňa 4. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. Na počesť sv. Floriána, patróna hasičov zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor Príbovce, už štvrtý ročník „Floriánskej jazdy hasičskej techniky“, ktorá sa konala 8. mája 2024 za účasti aj ďalších hasičských zborov susedných obcí Rakova, Beníc, Koštian nad Turcom a Vrícka.

Dobrovoľný hasičský zbor v Príbovciach je najstaršou spoločenskou organizáciou obce Príbovce. Založený bol pred 134 rokmi, teda už v roku 1890.  V Rakove bol zas založený v roku 1924 (tento rok si pripomenú 100. výročie založenia) a v obci Benice sa uvádza rok založenia zboru v roku 1925. No zo starších archívnych záznamov vieme, že zbory v týchto obciach existovali už skôr, neboli však organizované a registrované ako spolky. Dobrovoľný hasičský zbor v Košťanoch nad Turcom bol založený v roku 1885 a Dobrovoľný hasičský zbor Vrícko bol založený v roku 1925.

Pomoc dobrovoľných hasičov pri záchrane životov a majetku je nenahraditeľná, či už sú to požiare, povodne, snehové kalamity, kultúrne a spoločenské. Naši hasiči sú proste všade tam, kde ich je treba. Byť dobrovoľným hasičom je jednoducho poslanie. Tým, že ide o dobrovoľnícku činnosť, členovia zborov za svoju činnosť nepoberajú žiadnu mzdu.

Počas spanilej jazdy nám hasiči predstavili svoj vozový park ako aj hasičských a technických veteránov. Kolóna bolo zostavená z trinástich vozidiel a piatich prívesov. Sprievod hasičských vozidiel vyrazil na svoju cestu o 9.00 hod. spred hasičskej zbrojnice v Príbovciach, smeroval do neďalekého Rakova. Z Rakova ďalej pokračoval na „pílu“ v Príbovciach. Po návrate z „píly“ pokračoval od Obecného domu do dolných Príboviec k bytovkám.

V dolných Príbovciach prešiel sprievod cez kolóniu a zatočil smerom k evanjelickému kostolu. Keď sprievod prešiel Príbovce pokračoval do neďalekých Beníc a odtiaľ sa vrátil späť do Príboviec, kde svoju jazdu ukončil opäť pred Hasičskou zbrojnicou v Príbovciach. Po skončení sprievodu hasičských vozidiel sa pred Hasičskou zbrojnicou v Príbovciach konala ukážka hasičskej techniky. Záujemcovia si mohli pozrieť hasičskú techniku zblízka, čo využili najmä deti.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama