Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Atletický štvorboj na Mudroňke

Autor: Bruno Horecký
Foto: archív školy
Uverejnené: 03. jún 2024

V športovom areáli Mudroňky sa 28. mája 2024 uskutočnilo tradičné športové podujatie pre najmladších žiakov tejto školy - Atletický štvorboj Mudroňky.

Do areálu Mudroňky prišlo 56 najlepších bežcov a atlétov z jednotlivých tried 1.- 4. ročníka. Prváci a druháci súťažili v behu na 250 metrov, tretiaci a štvrtáci v atletickom štvorboji (beh na 50 m, skok do diaľky, hod vortexom a beh na 400 metrov).

Výsledky v behu na 250 m (dievčatá, 1.- 2. ročník)

 1. Rebeka Mišovicová
 2. Hanka Janíková
 3. Veronika Sakal

Výsledky v behu na 250 m (chlapci, 1.- 2.ročník)

 1. Christopher Krpelec
 2. Marco Camacho
 3. Martin Kubík

Výsledky v atletickom štvorboji (dievčatá, 3.- 4.ročník)

 1. Natália Menichová
 2. Karolína Bellová
 3. Tamara Stašová

Výsledky v atletickom štvorboji (chlapci, 3.-4.ročník)

 1. Max Braun
 2. Tomáš Grusman
 3. Martin Mičko

Všetci súťažiaci dostali nápoj a sladkosti, traja najlepší aj medaily, diplomy a športové vecné ceny od rodičovského združenia školy.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama