Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Cool Tour Marketing: Workshopy zamerané na podporu a rozvoj neziskoviek

Autor: METRO
Foto: METRO
Uverejnené: 30. január 2024

Realizujete kultúrne, spoločenské či rôzne komunitné podujatia? Pracujte efektívne a ušetrite finančné zdroje vďaka kvalitnej príprave vo vašej neziskovej organizácii, občianskom združení či kultúrnej inštitúcii. Aplikujte získané poznatky a zvýšte atraktivitu svojich aktivít a podujatí.

Workshopom vás prevedie Matej Bórik z občianskeho združenia METRO, ktoré manažuje projekty pre neziskový ale aj komerčný sektor a stojí za organizáciou mnohých podujatí či rôznych fundraisingových projektov. „Poskytujeme služby a  pomoc pro bono prostredníctvom programu expertného dobrovoľníctva pre subjekty pôsobiace v treťom sektore, predovšetkým v oblasti kultúry, cestovného ruchu a rôznych komunitných aktivít. V rámci workshopov sa chceme aj v tomto roku podeliť o novinky zo sveta manažmentu, komunikácie a fundraisingu v neziskových organizáciách. Doplnili sme aj žiadanú tému z uplynulého roka – založenie a prevádzka občianskeho združenia v oblasti kultúry a komunitného rozvoja či využitie umelej inteligencie pri obsahovej a vizuálnej tvorbe,“ informuje Matej Bórik zo združenia METRO.

Cool Tour Marketing ponúkne štyri dvojhodinové workshopy

Každé stretnutie obsiahne aktuálne a podstatné informácie, ktoré si prevádzka a komunikácia modernej organizácie v oblasti neziskového sektora v súčasnosti vyžaduje. Workshopy sa budú realizovať v sále Kultúrneho centra Museum (Malá hora 2, Martin). Rezervácie budú spustené 2. februára 2024 prostredníctvom stránky www.barmuseum.eu.

Účasť je spoplatnená vo výške 20 € / osoba za každý workshop. Môžete si vybrať jeden či viaceré z nich alebo absolvovať celý program Cool Tour Marketing. Počet osôb je limitovaný – skupina môže mať najviac 15 osôb. Absolventi získajú okrem cenných skúseností aj certifikát, možnosť networkingu či participácie na nových výzvach a projektoch.

Posledný zo série štyroch workshopov pod názvom „Marketingová komunikácia a propagácia podujatí“ bude realizovaný s finančnou podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec, s ktorou METRO, o. z. spolupracuje v rámci lokálnych aktivít v kultúre aj cestovnom ruchu.

Harmonogram a téma workshopov

  • 15. február, 17:00, založenie a prevádzka združenia v oblasti kultúry a komunitného rozvoja
  • 14. marec, 17:00, strategické plánovanie a fundraising, príprava a financovanie podujatí
  • 11. apríl, 17:00, využitie nástrojov umelej inteligencie pri obsahovej a vizuálnej tvorbe
  • 16. máj, 17:00, marketingová komunikácia a propagácia podujatí

Podujatie Cool Tour Marketing z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama