Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

ŽSK odovzdal ocenenia Inovácia Žilinského kraja 2022 a Stredoškolský podnikateľský zámer 2022

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 02. jún 2023

Žilinský samosprávny kraj podporuje inovačné aktivity v regiónoch aj prostredníctvom súťaží určených pre malé a stredné podniky a študentov. Víťazom ocenenie odovzdala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Oceňovanie sa uskutočnilo dnes (30. 5. 2023) v priestoroch Novej synagógy v Žiline ako súčasť konferencie Inovačný rozvoj regiónov – Festival Inovácií 2023. V rámci súťaže Inovácia Žilinského kraja 2022 sa udeľujú ocenenia v dvoch kategóriách - Malé a stredné podniky a Regionálny rozvoj. Do kategórie Malé a stredné podniky sa v tomto roku zapojilo 10 spoločností s 11 projektami.

Víťazom sa stala spoločnosť eSYST, s.r.o. s projektom „ENEX – efektívna energetika.“ ENEX je softwér, ktorý dokáže zabezpečiť agendu virtuálneho energetika v obci alebo v škole, porovnať cenu elektriny a plynu s cenami na burze, kalkulovať nákupné modely, skontrolovať správnosť faktúr a tiež simulovať budúce náklady na energie. Víťaz získal plaketu z číreho kryštálu a šek v hodnote 2 000 eur.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Slovensko je úspešné aj vďaka inovatívnym firmám zo Žilinského kraja. Mnohé z nich svoje produkty umiestňujú na trhoch po celom svete a deklarujú svoju konkurencieschopnosť aj v mimoriadne náročnom prostredí zahraničného trhu. Chceme podporovať inovatívne nápady, ktoré sú prínosné pre osobný rozvoj, ako aj pre rozvoj organizácie, či kraja ako takého. Tešíme sa z každého jedného projektu, ktorý má reálny potenciál na realizáciu.“

V kategórií Regionálny rozvoj, do ktorej sa prihlásilo 6 súťažných projektov uspela Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne s projektom „Digitálna čitáreň KUBO CLUB.“

Do súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer za prihlásili študenti s 22 projektami. Každoročne sú odmeňované tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery, ktorých autori získajú finančnú odmenu a poradenstvo pri rozvíjaní zámeru od záujmového združenia INOVIA.: „Cieľom súťaže je motivovať študentov a podporiť ich záujem o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti. Prihlásené podnikateľské zámery hodnotila 5 členná odborná porota s dôrazom na originalitu podnikateľského zámeru, jeho realizovateľnosť či inovačný potenciál,“ zdôrazňuje Jurinová

Na finálových priečkach sa v tomto roku umiestnili títo študenti:

  1. miesto Filip Mihok zo SOŠ stavebnej Liptovský Mikuláš za projekt „Lavička Mladých alebo Lavička ako Obraz“
  2. miesto: Veronika Milučká z Obchodnej akadémie v Martine za projekt „Červona kalina – Slovenčina pre všetkých“
  3. miesto: Marta Petreková, Andrea Kullová a Viktória Šlapková z Obchodnej akadémie v Čadci za projekt „HI – SMILE, s.r.o. – Výroba a predaj inovatívnej zubnej kefky Easy Brush.“

Študenti získali plaketu pre víťaza a finančnú odmenu – 1. miesto 500 eur, 2. a 3. miesto 300 eur.

Realizácia schémy ocenenia je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ a sleduje napĺňanie jeho cieľov. „Aj tohtoročné projekty obsahovali riešenia pre priemysel, komunitu, ponúkajú moderné prístupy ku vzdelávaniu či riešeniu problémov samospráv. V projektoch bola venovaná pozornosť aj aktuálnym témam – digitalizácii, energetike, smart riešeniam a v neposlednom rade aj efektívnemu využívaniu surovín a zdrojov, čo je rovnako veľká výzva súčasnosti, kedy máme šancu využiť prostriedky  z Plánu obnovy a programu Slovensko v novom programovom období 2021 – 2027,“ doplnila Jurinová.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama