Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Chceli by ste zveľadiť predzáhradku pred bytovým domom? Pomôžeme vám!

Autor: Mesto Martin
Foto: pixnio.com
Uverejnené: 12. júl 2023

Martin (06.07.2023) – Mesto Martin vydáva Manuál predzáhradiek pri bytových domoch, v ktorom nájdete množstvo odporúčaní na skrášlenie a spríjemnenie verejných priestorov. Ak o výsadbu predzáhradky požiadate, mesto vás podporí.

Upravené záhony pred bytovými domami potešia všetkých okoloidúcich a pestovateľov v každom ročnom období. „V Martine máme množstvo aktívnych obyvateľov, ktorým záleží na svojom okolí a neváhajú sami priložiť ruku k dielu pre krajšie a udržateľnejšie mesto. Práve ich by sme chceli podporiť a inšpirovať. V Manuáli predzáhradiek pri bytových domoch nájdu stručné informácie o tom, čo to vlastne predzáhradka je a ako by mala vyzerať. Pre aktívnych Martinčanov máme prichystané odporúčania a iné spôsoby ako im pomôcť podľa dohody. Tento rok síce už nemáme toľko času, ale verím, že vďaka aktívnym Martinčanom naše mesto budúci rok ešte viac opeknie,“ vysvetlil primátor mesta Martin Ján Danko.

Odkaz na manuál: Manuál predzáhradiek

Manuál je výsledkom práce skupiny Zelení pre Martin pod vedením martinskej poslankyne Marcely Balošákovej a viceprimátora Adama Žiláka, ktorí sa aktívne podieľajú na presadzovaní „zelených“ tém v meste Martin. Súčasťou Manuálu bude aj nevyhnutná konzultácia perspektívnych pestovateľov s mestom Martin o výsadbe predzáhradky, pretože jej samotná úprava si vyžaduje súhlas majiteľa pozemku, ktorým je vo väčšine prípadov mesto Martin. „Samozrejme, sme veľmi radi, že Martinčania majú záujem o výsadbu predzáhradiek a vôbec im to nechceme komplikovať. Práve naopak. Vďaka konzultácii o výsadbe vyriešime vlastnícke vzťahy a získame možnosť podporiť výsadbu aj fyzicky či už sadenicami alebo inou formou, na ktorej sa vzájomne dohodneme,“ dodal martinský viceprimátor Adama Žilák. Kontaktné údaje Útvaru Hlavného architekta mesta, ktorý bude realizovať jednotlivé konzultácie sú uvedené v manuáli.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama