Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mesto Martin opäť úspešné – v Priekope pribudne komunitná záhrada!

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 12. júl 2023

Martin (11.07.2023) – Po úspechoch v dotáciách na podporu rozvoja športovej infraštruktúry prichádzajú dobré správy aj v oblasti rozvoja zeleného mesta a udržateľnejšieho životného prostredia. Mesto Martin uspelo v projekte Jedlé ostrovy Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Trvalá udržateľnosť, skrášľovanie životného prostredia a budovanie oddychových plôch, ktoré okrem príjemného prostredia dopomôžu k lepšej kvalite života a prostredia okolo nás sú témami, na ktorých mesto Martin dlhodobo pracuje. Po úspešnom projekte výstavby Envirocentra mesto uspelo v ďalšom projekte pod názvom Jedlé ostrovy. „Kvalitná, metodická a dlhodobá práca vždy prinesie svoje ovocie, aj keď sa to určite našim kritikom nepáči. Zelené témy sú nevyhnutnosťou pre budúcnosť nášho mesta, a preto budeme aj naďalej intenzívne pracovať na ich podpore a rozširovaní. Projekt jedlých ostrovov je len prvou lastovičkou, ktorá nám potvrdzuje, že ideme správnym smerom,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko.

Vďaka Jedlým ostrovom pribudne v mestskej časti Priekopa komunitný ovocný minisad zložený z ovocných stromov a kríkov. „Na základe môjho podnetu sme v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta už v roku 2021 vytypovali lokality, kde v meste by mohli vzniknúť komunitné záhrady. Som presvedčený, že práve ich budovanie podporí spoluprácu obyvateľov nášho mesta, prispeje k ich participácii na veciach verejných a zároveň vytvorí priestor aj pre školy, ktoré budú môcť záhrady aktívne využívať,“ doplnil zástupca primátora mesta Martin Stanislav Thomka. Centrum environmentálnej a etickej výchovy v najbližších týždňoch zrealizuje obhliadku vybranej lokality a v jeseni začne s výsadbou.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama