Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Martin triumfuje aj v 10. ročníku Do práce na bicykli!

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 18. júl 2023

Martin (14.07.2023) – Martinčania a cyklistika jednoznačne patria k sebe. A dokazujú to aj výsledky. Mesto Martin triumfovalo aj v 10. ročníku súťaže Do práce na bicykli. Rekordný počet účastníkov z nášho mesta sa o víťazstvo postaral už po šiestykrát.

Alternatívnym spôsobom dopravy, najmä cyklodoprave, patrila zvýšená pozornosť počas júna, kedy sa konal jubilejný 10. ročník obľúbenej kampane Do práce na bicykli 2023. Vyhlasovateľom kampane boli aj v tomto roku Ministerstvo dopravy a Národný cyklokoordinátor v spolupráci s občianskym združením OCI Banská Bystrica. Zvyšujúci záujem nielen o cyklistiku, ale aj o meranie si síl medzi sebou sa prejavil aj vo vysokých číslach zaregistrovaných samospráv, tímov a tiež jednotlivcov. Počet prihlásených súťažiacich sa nakoniec zastavil na čísle 14 557, čo je doteraz najlepší výsledok kampane. 

Samozrejme, ani Martin nesmel chýbať. A opäť so skvelými výsledkami: spomedzi 116 registrovaných samospráv obhájil svoju vlaňajšiu pozíciu a stal sa víťazom kampane už po šiestykrát. „Som naozaj veľmi šťastný, že som opäť mohol prevziať v mene stoviek nadšencov cyklistiky ocenenie pre naše mesto. Musím však zdôrazniť, že nie je moje, ale patrí tým, čo každodenne na bicykloch jazdia. Práve vďaka nim máme v Martine čoraz čistejšie a zdravšie životné prostredie, čím podporujú našu plne ekologickú mestskú hromadnú dopravu. Rád by som taktiež poďakoval Alžbete Laučekovej z nášho Oddelenia projektového manažmentu a cykloturistiky, vďaka ktorej aj tento ročník Do práce na bicykli dopadol viac než úspešne,“ povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

V roku 2023 sa do kampane zapojilo celkovo 1355 zamestnávateľov z celého Slovenska, ktorí vytvorili až 4 251 tímov a najazdili dokopy úctyhodných 1 875 837,45 km. Zvládli tak za mesiac jún ušetriť viac ako 468 ton CO2, čo si určite zaslúži obdiv. V našom meste taktiež padali v tomto ročníku rekordy v počtoch zaregistrovaných spoločností, tímov a prihlásených účastníkov. Za mesto Martin sa do súťaže zapojilo až 266 tímov s počtom 898 účastníkov, ktorí bicyklovali spolu najazdili 115 902,91 km.

Už tradične sa ako najlepšia v Martine umiestnila Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, ktorá v tomto roku zostavila 52 tímov Medických včiel so 173 bicyklujúcimi. Počtom celkovo najazdených kilometrov (22 804,08 km) patrí Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine vynikajúce 3 miesto spomedzi všetkých zaregistrovaných zamestnávateľov v tohtoročnej kampani.

Napriek vysokému počtu tímov a jednotlivcov z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine bol najúspešnejší tím aj jednotlivec zo spoločnosti ECCO Slovakia, a.s.. Najlepšie umiestnená cyklistka z tímu 4Vrany najazdila 1 645,56 km a v rámci Slovenska jej patrí  28. miesto. Už spomínaný najlepší martinský tím 4Vrany s najviac najazdenými kilometrami, až 3 133,66 si vyjazdil 25. miesto v celoslovenskom hodnotení.

Celkovo sa v meste Martin zapojilo do kampane 88 firiem. Medzi tie najaktívnejšie v tomto roku patrili Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, ECCO Slovakia,a.s., Univerzitná nemocnica Martin, VIENA INTERNATIONAL s.r.o., HBM Pharma, GGB Slovakia s. r. o., KraussMaffei Technologies, spol. s.r.o. a v neposlednom rade aj samotný Mestský úrad Martin. Zaujímavým trendom v súvislosti so zvyšujúcim záujmom o cyklodopravu je počet zaregistrovaných spoločností s jedným tímom. Až 60 firiem vytvorilo iba jeden tím s 2-4 členným počtom.

Pre svojich neúnavných cyklistov mesto Martin počas bicyklového júna pripravilo obľúbený „bicyklový olovrant“, ktorý v počas júnového popoludnia využilo nemalé množstvo cyklistov. Na záver by sme radi poďakovali aj za osobitný prístup niektorých zamestnávateľov, ktorí sa snažia motivovať a podporovať svojich zamestnancov, nie len v období kampane a vytvárajú prostredie podporujúce alternatívne spôsoby dopravy. Rovnako veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným za ich aktívny prístup a odhodlanie opäť prispieť tomuto úspechu,“ doplnil martinský primátor.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama