Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

INOVIA je prvým slovenským členom siete Ynovate

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 14. september 2023

Inovačné centrum INOVIA v Žiline, ktorého zakladateľmi sú Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina a Žilinská univerzita, sa pripája k sieti inovačných centier Ynovate v Českej republike. Stáva sa tak prvým slovenským centrom v tejto organizácii. 

Tento krok otvára nové možnosti pre rozvoj slovenských startupov, ako aj pre malé a stredné firmy v regióne, ktoré teraz môžu využívať osvedčenú sieť špičkových biznis expertov z Českej republiky. Sieť Ynovate vznikla na základe predošlej spolupráce agentúr z Juhomoravského, Libereckého, Moravskosliezskeho, Olomouckého, Plzeňského, Stredočeského, Ústeckého a Zlínskeho kraja. Teraz expanduje aj na Slovensko.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Žilinský kraj je historicky regiónom inovatívnych a odvážnych projektov. Spoločnosti ako Robotec, Kinekus, Martinus, Ipesoft či MTS majú Žilinský kraj uvedený vo svojom rodnom liste. Inovia je miesto, kde mladí ľudia môžu nájsť podporu pre svoje inovatívne nápady od samého začiatku, kde získajú zázemie, know-how a prístup k praktickým skúsenostiam. A teraz môžeme čerpať zo skúseností odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky.“

Ynovate je profesionálna sieť deviatich profesionálnych inovačných centier založených regiónmi, mestami a univerzitami. Hľadaním synergií, priamou spoluprácou s podnikateľmi a zdieľaním kontaktov podporuje vytváranie a rozvoj inovatívneho, ambiciózneho a udržateľného podnikania.

 „Prepojenie českého a slovenského startupového prostredia je prirodzené. Vstup Inovie je logickým krokom, ktorým pokračuje existujúca spolupráca medzi Moravskosliezskym inovačným centrom a žilinskou inovačnou agentúrou,“ informoval Jindřich Weiss, koordinátor siete Ynovate.

Stať sa oficiálnym členom otvára dvere k širokej sieti špičkových odborníkov, know-how a overených metodík. Inovačné centrum tak bude môcť efektívnejšie podporovať firmy zo Žilinského kraja v ich raste a internacionalizácii a zvýši kvalitu svojich poradenských služieb,“ tvrdí Vlastimil Kocián, CEO Inovia.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama