Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Nový cyklostojan pred školou na Mudroňke

Autor: Bruno Horecký
Foto: Bruno Horecký
Uverejnené: 27. september 2023

Mesto Martin a ZŠ P. Mudroňa sa zapojili do projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky a boli úspešní.

Celkovo podporu na výstavbu cyklistickej infraštruktúry v areáloch ZŠ a SŠ získalo 28 projektov (156 neschválených). Mesto Martin získalo na základe návrhu komisie na poskytovanie dotácií 23 135 eur na výstavbu cyklostojanov pre 20 bicyklov. Prvý sa už nachádza pred vchodom do ZŠ P. Mudroňa, z danej dotácie budú priebežne dobudované aj cyklostojany na ZŠ Dubčeka a ZŠ Dolinského v Martine.

Mudroňka už pred vyše rokom získala dotáciu na projekt stojana na kolobežky. Ten sa nachádza vnútri areálu školy a je medzi žiakmi veľmi obľúbený. Aj takýmto spôsobom sú žiaci na Mudroňke motivovaní k tomu, aby pri ceste do školy a zo školy využívali  dopravu nielen autami a autobusmi, ale najmä  bicyklami a kolobežkami.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama