Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

ŽSK ocenil sociálnych pracovníkov v celom kraji

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 19. október 2023

V priestoroch Slovenského komorného divadla v Martine si dnes z rúk Eriky Jurinovej, predsedníčky ŽSK prevzalo ocenenie 56 pracovníkov v sociálnych službách.

ŽSK si každoročne pripomína dôležitosť práce zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb v Žilinskom kraji. Krištáľové srdce si z rúk Eriky Jurinovej prevzalo 56 pracovníkov, ktorí boli navrhnutí na ocenenie riaditeľmi zariadení sociálnych služieb. Oceneným zagratulovala aj Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK, ktorá im zároveň odovzdala ďakovný list za mimoriadne pracovné nasadenie, obetavosť, ľudský a láskavý prístup pri starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb.

Oblasť sociálnej starostlivosti patrí dlhodobo medzi priority župy. „Našou snahou, snahou žilinskej župy je systematicky zlepšovať podmienky pre pracovníkov v sociálnych službách, vytvárať pre nich príjemné a bezpečné priestory a pomáhať im v rozvíjaní ich schopností. Každoročne ide na poskytovanie sociálnych služieb v kraji vysoká čiastka, tento rok je  to viac ako 40 mil. eur. Myslím si, že táto suma je reálnym dôkazom toho, že na oblasti sociálnych služieb, nám skutočne záleží. Dnešné oceňovanie je poďakovaním nielen za mimoriadne pracovné nasadenie, ale aj za obetavosť a láskavosť.  Som presvedčená o tom, že všetci ocenení a nielen oni, vykonávajú svoju prácu na vysokej profesionálnej úrovni, za čo im v mene všetkých obyvateľov Žilinského kraja skutočne zo srdca, ďakujem!“ hovorí Jurinová.

Ocenenie si dnes prevzalo 56 pracovníkov z viac ako 80 zariadení sociálnych služieb v rámci kraja. Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby.

S cieľom posilniť personálne kapacity v zariadeniach sociálnych služieb pristúpila župa k zriadeniu nového učebného odboru v oblasti sociálnych služieb pod názvom odborný opatrovateľ. Prvý ročník bol sprístupnený v školskom roku 2022/2023 a vyučovanie prebiehalo na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. „Vo vzdelávaní opatrovateľov plánujeme pokračovať aj naďalej.  Rovnaké zámery máme aj v oblasti modernizácie a zvyšovaní bezpečnosti sociálnych služieb,“ doplnila predsedníčka ŽSK


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM