Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mesto Martin medzi najzodpovednejšími obstarávateľmi za rok 2022

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 03. november 2023

Martin (03.11.2023) – Portál TRANSPAREX, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť vo verejnom obstarávaní, udelil mestu Martin ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022. Martin získal za svoje výsledky nadpriemerné hodnotenie A+.

Špecializovaný informačný systém pre analýzu dát v oblasti verejného obstarávania TRANSPAREX každoročne hodnotí verejných obstarávateľov a nimi realizované zákazky za uplynulý rok, ktoré vždy na jeseň vyhodnotí v rebríčku Zodpovedný obstarávateľ. Do hodnotenia sú zahrnuté samosprávy, kraje, školy, nemocnice, zdravotnícke zariadenia, štátne podniky, ministerstvá a iné inštitúcie.

Do rebríčka za rok 2022 sa dostalo až 4 400 subjektov, pričom len 236 z nich dostalo najvyššie hodnotenie A+. Samozrejme, nechýbalo medzi nimi ani mesto Martin. „Azda najdôležitejším poslaním každej samosprávy, či už to je dedina alebo mesto, je hospodárne a efektívne nakladať s verejnými financiami. Preto som nesmierne rád, že za nás opäť hovoria výsledky a Martin sa opäť zaradil medzi najzodpovednejších obstarávateľov za uplynulý rok. Martinčania sa môžu aj do budúcnosti spoľahnúť, že ich financie budeme aj naďalej vynakladať zodpovedne,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko.

Hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ je založené na dátach o  verejných obstarávaniach, ktoré boli ukončené v uplynulom roku, pričom je sledovaných osem základných ukazovateľov: dĺžka realizovanej zákazky, dosahované úspory verejného obstarávateľa, počet konkurentov, ale aj iné rizikové udalosti ako sú spoľahlivosť verejného obstarávateľa z pohľadu počtu zrušených zákaziek, rizikovosti dodávateľov z hľadiska dĺžky ich existencie pred vyhlásením súťaže alebo ich koncentrácie.

Každoročné hodnotenie Zodpovedný obstarávateľ pomáha zvyšovať povedomie o spoločenskej  zodpovednosti, ktorá vyplýva z hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi, pomáha zvyšovať kvalitu riadenia procesov vo vnútri organizácie, identifikovať silné a slabé stránky v príprave a realizácii verejného obstarávania a zvýšiť kvalitu jednotlivých procesov na základe merateľných ukazovateľov.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama