Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Získali sme 1. miesto a ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 03. november 2023

Žilinský samosprávny kraj získal ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ s hodnotením veľmi zodpovedný obstarávateľ za rok 2022. Ocenenie nám udelil portál TRANSPAREX za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.

Spomedzi 4440 hodnotených subjektov sme sa zaradili medzi 236 verejných obstarávateľov, ktorí získali nadpriemerné hodnotenie A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ. Zároveň v kategórii Samosprávny kraj sme sa umiestnili na prvom mieste. Portál TRANSPAREX je špecializovaný informačný systém pre analýzu dát v oblasti verejného obstarávania. Z ich hodnotenia vyplynulo, že verejné obstarávanie v uplynulom roku realizoval Žilinský samosprávny kraj profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky na základe ich zistení realizujeme výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia.

Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 819 verejných obstarávateľov. Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelil TRANSPAREX len 236 najlepším verejným obstarávateľom. V rebríčku zodpovedných obstarávateľov hodnotili viacero ukazovateľov: hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk), priemerné úspory vo verejnom obstarávaní, priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania, spoľahlivosť verejného obstarávateľa, pochybenia v procese verejného obstarávania, koncentrácia dodávateľov, reputačné riziko obstarávateľov a reputačné riziko dodávateľov.

Za uplynulé 4 kalendárne roky (2019 – 2022) odbor verejného obstarávania ŽSK vyhlásil 561 obstarávaní vo finančnom objeme 793 843 996,59  EUR bez DPH a ukončil 475  obstarávaní vo finančnom objeme  703 427 897,21 EUR bez DPH. Na základe procesu verejného obstarávania boli za posledné 4 kalendárne roky dosiahnuté úspory vo výške 73 494 664 EUR, pričom úspora bola vypočítaná ako rozdiel cien za predchádzajúci rok  resp. trhových cien a vysúťažených zmluvných cien.

V roku 2022 vyhlásil ŽSK prostredníctvom verejného obstarávania 123 zákaziek vo finančnom objeme 83 853 957,70 eur. Ukončených bolo 139 v sume 470 122 406, 60 eur. Úspory za rok 2022 (trhové ceny PHZ – vysúťažené ceny) predstavujú 51 454 835 eur. 

ŽSK sa umiestnil na 1. mieste zo všetkých samosprávnych krajov aj v roku 2020 v hodnotení ZINDEX (TTI)  a v roku 2022 na 2. mieste zo všetkých samosprávnych krajov.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Dosiahnuté 1. miesto medzi samosprávnymi krajmi a dosiahnutie nadpriemerného hodnotenia A+ ma úprimne veľmi teší. Je potvrdením toho, že máme kvalitne a dobre nastavené procesy verejného obstarávania. Zároveň je pre nás veľkým uznaním našej práce, snahy o transparentnosť a hospodárne narábanie s verejnými financiami. Ocenenie vnímam ako veľký záväzok aj voči obciam, mestám či inštitúciám, ktorým chceme byť dobrým príkladom.“


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama