Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Dni otvorených dverí na našich stredných školách

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 09. november 2023

Žiaci základných škôl, ktorí sa rozhodujú kam na strednú školu, môžu zistiť viac o možnostiach štúdia aj prostredníctvom dní otvorených dverí, ktoré jednotlivé stredné školy organizujú v priebehu týchto mesiacov.

Deviataci, ktorí sa rozhodujú kam budú smerovať ich ďalšie kroky, majú v Žilinskom kraji na výber z 96 stredných škôl. Z toho v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 59 stredných škôl - 15 gymnázií, 1 konzervatórium,  1 škola umeleckého priemyslu, 4 spojené školy, 1 stredná športová škola a 37 stredných odborných škôl (6 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 1 SOŠ pedagogická, 3 stredné zdravotnícke školy, 7 škôl zameraných na obchod, služby a podnikanie, 3 školy zamerané na stavebníctvo, 1 na poľnohospodárstvo, 2 na lesníctvo a drevárstvo, 1 na stavebníctvo a drevárstvo a 15 škôl s technickým zameraním).

Žiaci a rodičia, ktorí hľadajú informácie a rozhodujú sa o budúcom profesionálnom smerovaní môžu navštíviť dni otvorených dverí (DOD) stredných škôl. Práve DOD je pre žiakov príležitosťou  získať čo najrelevantnejšie informácie o štúdiu a zistiť, v čom je daná škola výnimočná v porovnaní s inými.

O možnostiach štúdia informujú tiež webové stránky každej strednej školy. Prehľad DOD na jednotlivých stredných školách získajú žiaci na stránke www.mojastredna.sk v sekcii kalendár aktivít. Na stránke nájdu žiaci a rodičia tiež všetky potrebné informácie o školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podľa jednotlivých regiónov. Žilinský samosprávny kraj pomáha každoročne žiakom s rozhodnutím aj prostredníctvom praktickej brožúry Moja stredná, ktorá je určená pre žiakov, ich rodičov, výchovných a kariérnych poradcov a odborných pracovníkov v školstve. Nachádza sa v digitálnej podobe na webe.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Chceme, aby sa naše deti cítili bezpečne a dostávali kvalitné vzdelanie v moderných školách, kde nájdu nielen dobré podmienky a vybavenie pre výučbu, ale aj dostatok možností na kultúrne a športové aktivity. Do školstva investujeme každoročne desiatky miliónov eur, a to predovšetkým do stavebných úprav, obnovy školských zariadení a revitalizácie areálov, debarierizácie atď. Sme tiež otvorení novým výzvam a inováciám. Naša župa ponúka tiež veľa príležitostí v rámci mimoškolských aktivít. Štúdium na našich stredných školách je určite správnym rozhodnutím.“


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama