Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mesto Martin podpísalo Dohodu o spolupráci s partnerským mestom Akureyri na Islande

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 19. november 2023

Martin (15.11.2023) – Počas piatkovej návštevy partnerského mesta z Islandu jeho zastupitelia podpísali Dohodu o medzinárodnej (partnerskej) spolupráci medzi mestom
Martin a mestom Akureyri (Island).

V piatok počas Dní sv. Martina sme mali možnosť privítať delegácie z našich partnerských miest. Spoločné stretnutie primátora mesta Martin Jána Danka a predstaviteľov mesta
Akureyri v zastúpení - Heimir Örn Árnason, predseda Mestskej rady, Hlynur Jóhannsson, člen Mestskej rady vyvrcholilo v oficiálny podpis dohody o ďalšej úzkej spolupráci medzi našimi mestami, ktorá potvrdila záujem o kooperáciu oboch miest.

Dohoda o medzinárodnej partnerskej spolupráci medzi mestom Martin a mestom Akureyri nám poskytuje príležitosť prehĺbiť naše vzájomné väzby a spolupracovať na projektoch, ktoré prinesú osoh obyvateľom oboch našich miest. Ide predovšetkým o spoznávanie štátov, ich kultúry a histórie, prírodného a hospodárskeho prostredia, vzdelávania, športu a rozvoj podnikateľských aktivít. Veríme, že táto nová fáza nášho partnerstva bude plná inovácií, kultúrnej výmeny a vzájomného rastu,” povedal primátor mesta Martin Ján Danko.

Spoluprácu s Islandom začala Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine už v roku 2012, kedy sa prví ôsmi študenti zapísali na štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku. Postupne ich počet narástol až do dnešného stavu – viac ako 180 študentov. Mesto obohacujú po stránke kultúrnej, športovej, a aj finančnej. Ministerstvo zahraničných vecí Islandu rozhodlo o zriadení Honorárneho konzulátu Islandskej republiky v SR so sídlom Martine, ktorý bol oficiálne otvorený 1. mája 2019.

Honorárnou konzulkou Islandu na Slovensku sa stala pani Erika Halašová. Sme vďační za doterajšiu podporu a veríme, že mesto Akureyri z Islandu a mesto Martin budú spolu úspešne pokračovať v ďalšej spolupráci.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama