Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mesto Martin: Zimná údržba v plnom prúde

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 28. november 2023

Martin (27.11.2023) – Mesto Martin na základe rozhodnutia náčelníka Operačného štábu zimnej údržby pre roky 2023/2024 vyhlásilo 24. novembra prvý stupeň zimnej údržby. Zimnú údržbu vykonáva spoločnosť Brantner Fatra, s. r. o.

Zima so sebou každoročne prináša obmedzenia na cestách, ktoré sa samosprávy snažia riešiť prostredníctvom zimnej údržby, ktorú vyhlasujú podľa reálneho stavu na cestách. Zimná údržba v Martine oficiálne začala 24. novembra 2023. “Ako to už u nás býva zvykom, aj v súvislosti so zimnou údržbou sa objavili informácie, že ju nemáme zabezpečenú načas. Opäť ide o zavádzanie. O spustení a ukončení zimnej údržby rozhoduje priamo mesto podľa aktuálnych poveternostných podmienok. Zimná údržba v Martine bola spustená pred prvými výdatnejšími snehovými zrážkami 24. novembra a rád by som uistil všetkých Martinčanov, že je riadne zabezpečená,” vysvetlil primátor mesta Martin Ján Danko.

Zimná údržba sa každoročne riadi Operačným plánom zimnej údržby, ktorý schvaľujú poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva a ktorý stanovuje ako mesto zabezpečí zjazdnosť a schodnosť 240km ciest a 126km chodníkov. Všetky komunikácie sú rozdelené do kategórií podľa priority. Ako prvé sú vždy udržiavané hlavné ťahy, neskôr vedľajšie a až na záver chodníky vo vnútroblokoch. Operačný plán okrem prioritizácie údržby mestských komunikácií rieši aj nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné a mimoriadne klimatické podmienky, zároveň však rieši aj krízové situácie.

„Je nevyhnutné zdôrazniť, že mesto nie je správcom všetkých komunikácií na svojom území a zimnú údržbu hlavných ťahov ako napríklad martinský obchvat alebo cesty vedúce centrom mesta bude zabezpečovať Slovenská správa ciest alebo Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja so svojimi mechanizmami a na základe vlastných priorít,“ upresnil primátor mesta Ján Danko.

Mesto Martin sa každoročne stretáva s problémom, kedy vozidlá zaparkované priamo na cestách blokujú prejazd mechanizmov vykonávajúcich zimnú údržbu. “Opätovne si dovolím vyzvať majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali na komunikáciách a umožnili mechanizmom prejsť. Nedostatočne vykonaná údržba totiž nie je len nepríjemnosťou, ale môže viesť aj k zraneniam chodcov,” doplnil martinský primátor. Mesto predpokladá, že zimná údržba bude ukončená v marci 2024.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama