Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Stanovisko riaditeľov martinských škôl k útokom o nehospodárnych nákupoch

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 01. marec 2024

Martin (1.3.2024) – Na januárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Martin zaznelo viacero útokov na nehospodárne nákupy materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Kritika, ktorú otvoril Andrej Rodák zo strany Sloboda a Solidarita, sa týkala predovšetkým vysokých cien a nedostatočnej kontroly míňania daní obyvateľov mesta na tieto suroviny. Riaditelia škôl sa voči uvedeným tvrdeniam okamžite ohradili a označili ich za zavádzajúce.

Ako to teda naozaj so školským stravovaním podľa martinských riaditeľov je?

Nákup potravín pre školské zariadenie je regulovaný a financovaný zákonmi a nariadeniami štátu. Ideálnu skladbu jedál a nápojov spolu s technologickými postupmi určuje priamo Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie). V praxi to znamená, že nie škola si určí, ako bude a čo bude pripravovať, ale riadi sa nariadeniami platnými v celej krajine.

Strava pre deti v základných a materských školách je financovaná z príspevkov rodičov, prípade Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. To znamená, že mesto nedáva žiadne peniaze z podielových daní na nákup a ani na spracovanie surovín.

Ako sú na tom martinské školy?

 • Školské jedálne sú pravidelne kontrolované Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine
 • Martinská hygiena nezaznamenala žiadne nedostatky pripravovaných jedál, uskladnenia potravín či kvality nakupovaných surovín
 • Riaditelia nezaznamenali žiadne podnety či sťažnosti zo strany zákonných zástupcov detí
 • Štatisticky sa v jedálňach martinských materských a základných škôl stravuje stále viac detí
 • Školy sú aktívne v národných aj medzinárodných projektoch, vďaka ktorým môžu poskytovať lacnejšiu stravu
 • Vďaka dotácii na zlepšovanie stravovacích návykov detí je strava pestrejšia, kvalitnejšia a lacnejšia
 • Martinské materské a základné školy sú zapojené do projektov Európskej únie, vďaka ktorým dostávajú kvalitné mliečne výrobky, ovocie a zeleninu za veľmi výhodných podmienok
 • Školy pri nákupe surovín uprednostňujú regionálnych producentov

Som rodič, ako si v martinských školách a škôlkach viem skontrolovať stravovanie svojho dieťaťa?

 • Na webových stránkach je k dispozícii jedálny lístok s veľkosťou porcie, prítomnými alergénmi a krajinou pôvodu mäsa
 • Vo väčšine základných škôl si deti vyberajú z dvoch jedál prostredníctvom aplikácie
 • Na webových stránkach materských škôl nájdete informačné bulletiny s témou vyváženého spôsobu stravovania a zdravých receptov jedál varených v školskej jedálni

Riaditelia materských a základných škôl kritiku ohľadom nehospodárnych nákupov odmietajú. V prípade akýchkoľvek pochybností sú ochotní vysvetliť situáciu zákonným zástupcom detí aj osobne spolu s vedúcimi jednotlivých jedální.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama