Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Mesto Martin opäť ocenilo prácu pedagógov

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 28. marec 2024

Martin (28.3.2024) – Mesto Martin v stredu 27. marca ocenilo pedagógov. Zástupcovia primátora mesta Martin Stanislav Thomka a Adam Žilák odovzdali ocenenie 29 pedagógom.

Mesto Martin pravidelne oceňuje pedagógov na základe návrhu vedení jednotlivých škôl za profesionálny a zodpovedný prístup k deťom a žiakom ako aj za celoživotnú prácu v oblasti školstva a dosahovanie mimoriadnych výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese. Ocenenie si prevzalo z rúk viceprimátorov mesta Martin Stanislava Thomku a Adama Žiláka 29 učiteľov.

Kto boli ocenení?

 • Mgr. Pavol Bartoš, Evanjelická spojená škola - Za profesionálny prístup, zodpovednú pedagogickú a riadiacu prácu a šírenie dobrého mena školy
 • p. Lenka Čierna, ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského - Za kreatívny prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole
 • PaedDr. Jana Čvikotová, ZŠ Alexandra Dubčeka - Za dlhoročný zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Lea Danihelová, SSŠ, Hrdinov SNP - Za mimoriadne výsledky dosahované vo výchove a vzdelávaní žiakov a úspešné zavádzanie novej kurikulárnej reformy do vzdelávania
 • Mgr. Viera Dobošová, ZŠ Alexandra Dubčeka - Za dlhoročný zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním a pri príležitosti životného jubilea
 • p. Tatiana Gáborčíková, SMŠ, Ďatelinka - Za celoživotnú prácu a zodpovedný prístup vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Renáta Hlaváčová, ZŠ, Nade Hejnej - Za odborný prístup, dlhoročnú zodpovednú pedagogickú a riadiacu prácu a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Ivan Hrozienčik, ZŠ s MŠ, J. V. Dolinského - Za zodpovedný prístup k výkonu funkcie riaditeľa školy a dlhoročnú aktívnu prácu a prínos v oblasti školstva
 • Mgr. Iveta Chomová, ZŠ, P. Mudroňa - Za vynikajúcu, tvorivú a zodpovednú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole a pri príležitosti životného jubilea
 • p. Elena Kubová, MŠ, Nálepkova - Za celoživotnú aktívnu prácu v prospech rozvoja predprimárneho vzdelávania a pri príležitosti odchodu do dôchodku
 • Mgr. Zuzana Labudová, ZŠ s MŠ, Hurbanova - Za aktívny prístup, vynikajúcu a zodpovednú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole
 • Mgr. Renáta Laceková, Špeciálna ZŠ, P. Mudroňa - Za vysoko zodpovedný prístup a prínos vo výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Iveta Lesáková, ZŠ, Jozefa Kronera - Za profesionálny prístup a dlhoročnú tvorivú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Zuzana Lobozová, KZŠ s MŠ A. Bernoláka - Za zodpovedný a aktívny prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole
 • p. Oľga Lošáková, MŠ, Tajovského - Za celoživotnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech rozvoja predprimárneho vzdelávania a pri príležitosti odchodu do dôchodku
 • Mgr. Danica Medlová, SZŠ Tomáša Zanovita - Za aktívny prístup a výborné výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole
 • Mgr. Andrea Michalská, ZŠ, A. Stodolu - Za aktívnu prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. František Mrukvia, ZŠ s MŠ, Podhájska - Za profesionálny prístup a významný prínos v oblasti športovej prípravy mládeže a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Ingrid Nagyová, ZŠ s MŠ, Priehradná - Za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Ľubica Ollerová, ZŠ, P. Mudroňa - Za vynikajúcu, tvorivú a zodpovednú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Štefánia Rakovanová, MŠ, J. Lettricha - Za zodpovedný a aktívny prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Katarína Sivová, MŠ, Š. Furdeka - Za zodpovedný prístup a vynikajúcu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole
 • Mgr. Blanka Sklenárová, ZŠ s MŠ pri zdravot. zariadení - Za vynikajúcu prácu a vysoko profesionálny, zodpovedný a empatický prístup k hospitalizovaným deťom a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Iveta Šenšelová, ZŠ s MŠ, Hurbanova - Za odborný prístup, zodpovednú pedagogickú a riadiacu prácu v materskej škole a pri príležitosti životného jubilea
 • Mgr. Šárka Zubercová, SZŠ, Východná - Za dlhoročnú zodpovednú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole a vo funkcii zriaďovateľky školy

Ocenenia navrhnuté mestom Martin a Komisiou školstva, vzdelávania a mládeže pri MsZ

 • Mgr. art. Miroslav Hanáček, ArtD. a Mgr. art. Mária Kosperová, SZUŠ, A. Stodolu - Za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese s talentovanými deťmi
 • Mgr. Jitka Agricolová, MŠ, J. Lettricha - Za aktívnu celoživotnú prácu, profesionálny a svedomitý prístup v rozvoji výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a pri príležitosti odchodu do dôchodku
 • p. Jana Macková, MŠ, J. Lettricha - Za profesionálny prístup, svedomitú a celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole a pri príležitosti odchodu do dôchodku
 • Mgr. Juliana Nedbalcová, ZŠ, A. Stodolu - Za aktívnu celoživotnú prácu a osobný prínos pre rozvoj základného školstva na území mesta Martin a pri príležitosti odchodu do dôchodku

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama