Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Ocenili sme pedagogických zamestnancov za ich tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 11. apríl 2024

Spolu 30 pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení zo Žilinského kraja si dnes prevzalo ocenenie od Eriky Jurinovej, predsedníčky ŽSK. Oceňovanie sa koná každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov.

Ocenenie je poďakovaním župy za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Nominovaným odovzdala ocenenie Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK, Peter Weber, podpredseda ŽSK a Miroslava Abrmanová, riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK. Odbor školstva a športu ŽSK vyberal a hodnotil ocenených na základe viacerých kritérií – úspechy, aktivity a prínos pedagóga, účasť na projektoch, úspechy žiakov pod jeho vedením, publikačná činnosť a atď.

Prvýkrát boli medzi ocenenými aj pedagogickí zamestnanci pôsobiaci na stredných školách v kraji, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (pozn. súkromné, cirkevné, mestské, školy spadajúce pod Regionálny úrad školskej správy). „Pedagogických zamestnancov na oceňovanie navrhujú riaditelia stredných škôl, sú medzi nimi zaslúžilí pedagógovia, u ktorých oceňujeme ich celoživotný prínos do vzdelávania, pedagógovia, ktorí dosahujú vynikajúce úspechy so žiakmi alebo sú autormi učebných textov, pomôcok. Tento rok bolo nominovaných 49 pedagógov, odbor školstva a športu sa rozhodol oceniť 30 z nich,“ objasnila Abrmanová.

V Žilinskom kraji je 88 stredných škôl. Samosprávny kraj je zriaďovateľom 59 stredných a jednej jazykovej školy, v ktorých pracuje vyše 3 745 pedagógov. Oceňovanie sa uskutočnilo už po 15-krát.

Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Na stredných školách v Žilinskom kraji máme pedagógov, ktorí sú pre žiakov inšpiráciou a povzbudením. Naši žiaci dosahujú nespočetné množstvo úspechov v projektoch a súťažiach. Ďakujem pedagógom, ktorí im venujú svoj čas a energiu. Neustále hľadáme riešenia aby sme mohli vytvárať čo najlepšie podmienky, modernizovať priestory škôl a školských zariadení, vybavovať učebne  či budovať zariadenia pre rozvoj športových, kultúrnych alebo vedeckých talentov.“


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama