Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

ŽSK zriadil štartovacie bývanie pre mladých ľudí z detských domovov

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 12. jún 2024

V regióne Kysuce, v meste Čadca vzniklo zariadenie ANTARES – domov na polceste určené pre mladých ľudí, ktorí opúšťajú detské domovy alebo sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Rekonštrukcia priestorov stála viac ako 470 tis eur.

Novovzniknuté zariadenia organizačne patrí pod súčasné Centrum sociálnych služieb PARK, ktoré je poskytovateľom sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - Čadca. Sociálna služba s kapacitou 9 osôb bude poskytovaná v zrekonštruovaných priestoroch. Stavebné úpravy spočívali v zmene dispozície, v suteréne sa vytvorili priestory pre núdzové bývanie -  2 izby s príslušenstvom, kuchynka, spoločenská miestnosť a sklad. Na I. NP  sa nachádzajú dve izby s príslušenstvom,  kuchynka a spoločenská miestnosť, na II.NP sú tiež dve izby s príslušenstvom, kuchynka a spoločenská miestnosť, a tiež šatňa a sociálne zariadenie pre zamestnancov.

Projekt je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Celkové výdavky sú 479 016,94 €, vrátane materiálno-technického zabezpečenia. Realizáciou projektu vzniklo zariadenie poskytujúce sociálnu službu krízovej intervencie – domova na polceste. Iveta Ďurišová, riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK: „Jedná sa o typ sociálnej služby, ktorá je poskytovaná na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy.  Objekt je včlenený do bežnej komunity, čo prispeje prijímateľom sociálnej služby k lepšej integrácii v rámci spoločnosti.

Realizáciou aktivít projektu prispieva ŽSK k rozširovaniu komunitných sociálnych služieb na Slovensku, najmä v Žilinskom samosprávnom kraji. „Vznik takéhoto zariadenia bol jedným z mojich prísľubov a som rada, že sa podarilo tento zámer naplniť . Som rada, že po roku, kedy sme otvárali prvý domov na polceste v Žiline - Bytčici, vzniká prvé zariadenie tohto typu aj v regióne Kysuce. Stane sa súčasťou  premyslenej sociálnej siete v našom kraji, ktorá dokáže zachytiť ľudí v kritických životných situáciách, dokáže im pomôcť nájsť pevnú pôdu pod nohami a odraziť sa k lepšej budúcnosti. Verím, že aj  Antares nám pomôže v napĺňaní jedného z našich cieľov, a to aby bol Žilinský kraj bezpečným miestom pre život, “ informovala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Sociálnu službu krízovej intervencie - domov na polceste poskytuje na území Žilinského kraja 5 poskytovateľov sociálnych služieb, vrátane zariadenia ANTARES:

  • Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Žilina, zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
  • Centrum sociálnych služieb STRANÍK (HORIZONT - domov na polceste), Žilina, zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,
  • DOBRÝ PASTIER – Kláštor pod Znievom o. z., neverejný poskytovateľ,
  • Na území Žilinského samosprávneho kraja s miestom poskytovania sociálnej služby domov na polceste v meste Ružomberok je registrovaný i neverejný poskytovateľ DORKA, n. o. so sídlom v Košickom samosprávnom kraji.

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM