Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Prvý Krajský environmentálny festival pre stredné školy ZA zelený KRAJ prilákal do Budatínskeho parku stovky študentov

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 16. jún 2024

Budatínsky park v Žiline patril vo štvrtok (13.06.2024) environmentálnemu vzdelávaniu. Festival ZA zelený kraj prilákal viac ako dve desiatky organizácií a viac ako 500 študentov z 23 škôl zo Žilinského kraja. 

Festival je prirodzeným vyústením viac ako dvojročnej práce kraja v oblasti zlepšovania podmienok environmentálneho vzdelávania. Kým v prvej fáze svojich aktivít kraj mapoval stav vzdelávania na stredných školách cez prieskumy a diskusie s učiteľmi/kami a žiakmi/čkami, v ďalšej fáze do spolupráce prizval aj organizácie poskytujúce environmentálne vzdelávanie a spoločne hľadali možnosti, ako nastaviť podmienky na environmentálne vzdelávanie tak, aby bolo efektívne, kvalitné a dostupné.

Prepojiť organizácie so strednými školami bolo jedným z hlavných cieľov. Počas dňa plného rozmanitých aktivít sa žiaci/čky s učiteľmi/kami dozvedeli viac o činnosti enviroorganizácií pôsobiacich na území Žilinského kraja. Tie mali možnosť prezentovať na jednom mieste svoju ponuku vzdelávania pre školy. Pre žiakov si zároveň pripravili aj niekoľko praktických workshopov.

Pozvanie na festival prijali hostia ako Marta Fandlová, ambasádorka Európskeho klimatického paktu a ochrany klímy, Veronika Basta  z Ministerstva životného prostredia za projekt Populair a županka Erika Jurinová: „Je dôležité, aby sme robili aktívne kroky na zmiernenie klimatických dopadov, ktoré sa nevyhýbajú ani nášmu kraju, mestám a obciam. Práca s mládežou je mimoriadne dôležitá. Predstavili sme preto dnes Koncepciu environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety v Žilinskom kraji, ktorú organizácie mohli  pripomienkovať a podieľať sa tak na jej vzniku. Naším spoločným cieľom je zdravší a zelenší Žilinský kraj.“

Súčasťou festivalu bola aj diskusia na tému EKO do školy, ktorá priniesla ukážky dobrej praxe, na ktorej sa podieľali študenti. Nechýbalo ani predstavenie interaktívnej hry Kompas mobility, ktorá bude súčasťou environmentálnej výchovy na mnohých stredných školách v kraji. Počas dňa bola predstavená aj Ponuka environmentálneho vzdelávania v Žilinskom kraji,  ktorú pripravil kraj ako pomôcku pre učiteľov/ky aj environmentálnej výchovy nielen na stredných školách. Žiaci a žiačky mali tiež možnosť pripomienkovať Koncepciu environmentálneho vzdelávania, ktorá bola pripravená participatívne so zapojením aktérov z radov škôl a organizácií.

Záver dňa patril vystúpeniu mládežníckej kapely Cherries & Therapy

Podujatie sa realizovalo v rámci projektu „Zvyšovanie kvality environmentálneho vzdelávania v Žilinskom kraji“, ktorý je realizovaný s pomocou Environmentálneho fondu. Na realizácii environmentálneho festivalu sa podieľa aj Populair LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého cieľom je riadenie kvality ovzdušia a zníženie vystavenia obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama