Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Martinské školy poznajú svojich nových riaditeľov

Autor: Mesto Martin
Foto: Mesto Martin
Uverejnené: 16. jún 2024

Martin (14.6.2024) – Počas mája a júna sa v Martine uskutočnili výberové konania na funkcie riaditeľov štyroch základných a troch materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Piati riaditelia svoju pozíciu obhájili, v dvoch školách sa bude vedenie meniť.

Riaditelia základných a materských škôl sú v súlade so zákonom volení na päťročné funkčné obdobie. V tomto roku obdobie uplynulo všetkým riaditeľom škôl po správou mesta, a teda bolo nevyhnutné vyhlásiť výberové konania. Počas výberu pred odbornou komisiou sa zatiaľ podarilo svoju pozíciu obhájiť piatim riaditeľom, Základná škola, A. Stodolu 60, Martin a Materská škola, J. Lettricha 1, Martin začnú školský rok 2024/2025 s novými riaditeľkami, pretože súčasné riaditeľky odchádzajú do dôchodku.

Novým riaditeľom odovzdal poverovacie dekréty priamo primátor mesta Ján Danko. „Profesia učiteľa nie je len zamestnaním, je poslaním. Riaditelia majú svoju pozíciu o to ťažšiu, že musia byť nielen kvalitnými pedagógmi, ale aj manažérmi. Prajem preto zostávajúcim aj novozvoleným riaditeľom veľa síl, pevnej vôle a tvorivú spoluprácu s celým kolektívom školy. Nech sú vzormi pre mladé generácie Martinčanov,“ ocenil riaditeľov primátor mesta Martin Ján Danko. Na jeseň mesto čaká druhé kolo výberových konaní na pozície riaditeľov v zostávajúcich piatich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zoznam riaditeľov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin pre rok 2024/2025

  • ZŠ, Jozefa Kronera 25, Martin – Mgr. Jaroslava Paulovičová
  • ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin – Mgr. Jozef Krížo
  • ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin – Mgr. Dana Brezňanová
  • MŠ, Jána Šimka 7, Martin – Miroslava Kesegová
  • MŠ, Š. Furdeka 1, Martin – Mgr. Helena Krnová

Novozvolené riaditeľky

  • ZŠ, A. Stodolu 60, Martin – Mgr. Hana Považanová
  • MŠ, J. Lettricha 1, Martin – Mgr. Štefánia Rakovanová

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama