Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Neonatológovia UNM poskytujú zdravotnú starostlivosť aj deťom narodeným tesne pod hranicou životaschopnosti

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 19. máj 2023

V priestoroch auly Magna Jesseniovej lekárskej fakulty sa v dňoch 17. a 18. mája 2023 konali Martinské neonatologické dni. Podujatie s podtitulom „Neonatológia pre prax“ sa konalo už po 17-krát a opäť prilákalo množstvo odborníkov nie len zo Slovenska ale aj zo zahraničia.

„Okrem aktuálnych problémov súvisiacich s optimalizáciou siete nemocníc sme sa venovali predovšetkým odborným témam a tomu, čo rezonuje aj v súvislosti s martinskou neonatológiou – starostlivosti o deti narodené na hranici životaschopnosti,“ informoval prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., odborný garant podujatia a prednosta Neonatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty.

Podujatia sa preto zúčastnili mnohí odborníci z Čiech, medzi nimi aj profesor Richard Plavka zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe, ktorý spoločne so svojím tímom patrí medzi európsku špičku v starostlivosti o extrémne nezrelých novorodencov. Ako upozornil profesor Mirko Zibolen, pri zdravotnej starostlivosti o deti narodené na hranici životaschopnosti sú najpodstatnejšie skúsenosti.

Okrem prístrojov a priestorov sú najdôležitejší ľudia, ktorí sa o takýchto novorodencov dokážu postarať, je to práca celého kolektívu. Vyžaduje si to niekoľkoročný tréning a skúsenosti, ktoré zbierame predovšetkým v zahraničí,“ vysvetlil prof. Zibolen. Hranica životaschopnosti na Slovensku je 24. týždeň tehotenstva, ktoré má trvať v priemere 40. týždňov.

Centrum urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov Neonatologickej kliniky UNM a JLF poskytuje ako jediné pracovisko na Slovensku zdravotnú starostlivosť deťom narodeným tesne pod hranicou životaschopnosti. „Hovoríme o deťom narodených v 23. maximálne 22. týždni tehotenstva, s pôrodnou hmotnosťou okolo 400 gramov, všetky ich orgány sa ešte potrebujú vyvíjať, preto vyžadujú naozaj špecializovanú starostlivosť a osobitný prístup,“ uviedol prednosta prof. Mirko Zibolen.

Počet predčasne narodených detí má na Slovensku stúpajúcu tendenciu, ako však upozornil prof. MUDr. Mirko Zibolen, extrémne nezrelých novorodencov narodených na hranici životaschopnosti sa na Slovensku nerodí veľa. Neonatologická klinika UNM má snahu, aby sa takéto prípady sústredili k nim.

Prípadov nie je veľa a zároveň si vyžadujú veľkú skúsenosť, preto by mali byť sústredené do jedného centra, ako to funguje napríklad v Čechách. Najideálnejšie je, keď sa tieto deti narodia priamo v centre. Veľké štúdie ukazujú, že dieťa narodené v centre má dvoj až trojnásobne vyššiu pravdepodobnosť kvalitného života ako deti, ktoré sa v centre nenarodia, ale sú tam po pôrode prevezené,“ doplnil prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM