Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Nová liečba pre pacientov s Crohnovou chorobou

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 28. máj 2023

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM je jedným z troch pracovísk na Slovensku, kde je možná liečba komplexných perianálnych fistúl u pacientov s Crohnovou chorobou pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek.

Je to jedna z najnovších liečebných metód perianálnej formy Crohnovej choroby (PACD) a my sme veľmi radi, že môžeme aj takýmto spôsobom pomáhať našim pacientom. Veľká vďaka za spoluprácu určite patrí gastroenterológom z Internej kliniky gastroenterologickej, inštrumentárkam zo spoločných operačných sál, ako aj všetkému personálu chirurgickej kliniky. Crohnova choroba je autoimunitné chronické ochorenie tráviaceho traktu. Jej presnú príčinu aj napriek vedeckým pokrokom nepoznáme. S jej vznikom je spojených viacero faktorov, žiadny však samotný ochorenie nevyvoláva.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama