Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Prvú akreditáciu na meranie emisií áut na Slovensku získala Kia

Autor: Kia Slovakia
Foto: Kia Slovakia
Uverejnené: 02. jún 2023

Výrobný závod Kia Slovakia má prvé akreditované emisné laboratórium na Slovensku. Akreditované zariadenie vybavené najnovšími technológiami ovládajú priamo kvalifikovaní zamestnanci automobilky. Výsledky emisných testov áut uskutočnených v laboratóriu sú celosvetovo plne akceptovateľné tretími stranami.

 2. jún 2023 – Automobilka v Tepličke nad Váhom má emisné laboratórium spotrebným vybavením od začiatku výroby na Slovensku. K začiatku procesujeho akreditácie pristúpila zhruba pred rokom. Od mája je laboratórium svojim vybavením a postupmi plne akreditované pre testovanie výfukových emisií v laboratórnych podmienkach (WLTP).

Hlavnými dôvodmi akreditácie laboratória bolo získať najvyššie kvalitatívne ohodnotenie skúšobného laboratória v Európe a tiež zvyšujúce sa požiadavky pre emisné normy. Akreditácia laboratória je zárukou dôveryhodnosti výsledkov testov vykonávaných našimi zariadeniami. Výhodou pre Kia Slovakia je najmä fakt, že testy môžeme vykonávať priamo v našom závode, pričom výsledky sú akceptované homologizačnými orgánmi aj bez potreby ich prítomnosti,“ priblížil Tomáš Potoček, hovorca Kia Slovakia.

Pre samotnú akreditáciu bolo potrebné doplniť a upraviť kvalitatívne procesy, napríklad kalibrovať zariadenia podľa normy ISO 17025 akreditovanými spoločnosťami, vytvoriť príručku kvality, zabezpečiť zdroje a prístroje potrebné na správne vykonávanie testov podľa normy. V budúcnosti plánuje automobilka akreditovať laboratórium aj pre testy vozidiel v reálnej premávke, tzv. RDE a po potrebných úpravách aj testy v rámci novej emisnej normy EURO 7.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama