Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Študenti môžu v automobilke získať štipendium 4 000 eur

Autor: Kia Slovakia
Foto: Kia Slovakia
Uverejnené: 28. jún 2023

Kia Slovakia podpísala po Žilinskej Univerzite v Žiline memorandum aj s Technickou univerzitou v Košiciach. V automobilke za posledný rok spolupracovali s piatimi štipendistami. Ich finančná podpora za akademický rok je aktuálne na úrovni 4 000 eur. Za uplynulý rok tiež Kia podporila vypracovanie celkovo 24 záverečných študentských prác.

27. jún 2023 - Prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia, Geon Won Shin a rektor Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. podpísali spoločné memorandum o vzdelávaní, vede, spolupráci a výskumných aktivitách. Cieľom je poskytnúť podporu anájsť spoločné aktivity v oblastiach strojárstva, Priemyslu 4.0, riadenia, ergonómie a ďalších automobilových otázkach.

Automobilka poskytne študentom univerzity bezplatné stáže, exkurzie, praxe a platené štipendiá. Memorandum umožňuje tvorivú činnosť študentov pri vypracovaní bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Memorandum tiež zdôrazňuje dôležitosť spolupráce medzi akademickou sférou a automobilovým priemyslom, ktorý prechádza dynamickým rozvojom atransformáciou.

Geon Won Shin, prezident a výkonný riaditeľ Kia Slovakia, uviedol: „Dnešným podpisom memoranda na pôde výrobného závodu značky Kia v Európe začíname formálne projekt, ktorý prinesie mnoho príležitostí pre obe strany. Veríme, že spolupráca expertov oboch organizácií čoskoro ukáže prvé výsledky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu."

Toto partnerstvo by malo viesť k zlepšeniu kvality výučby, poskytovaniu nových príležitostí pre študentov, výmenu expertíz a podporu výskumných projektov. Rozširovanie možností spolupráce s Kia Slovakia je pre nás veľmi povzbudzujúce. Táto spolupráca nám umožní praktické výstupy a rozvoj vzdelávania, ktoré budú zodpovedať súčasným požiadavkám trhu," doplnil prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Na slávnostnom podpise memoranda bol prítomný aj prezident spoločnosti Kia Europe, Won Jeong Jeong. Kia Europe zastrešuje aktivity značky v regióne a usiluje sa získať najlepšie talenty pre všetky oblasti podnikania. Účasť prezidenta Kia Europe zdôrazňuje dôležitosť tejto témy pre značku Kia. Samotná automobilka deklaruje záujem o spoluprácu s ďalšími univerzitami. Univerzitní študenti sa v Kii najviac uplatňujú v oblastiach elektrotechnika a strojárstvo, ale tiež v administratíve. Čo sa týka záverečných prác, vo veľkej miere je zastúpená oblasť BOZP.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

príbuzné témy

Reklama