Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Podpore dojčenia venujú na Neonatologickej klinike UNM veľkú pozornosť

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 14. august 2023

Na Neonatologickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin sa podpore dojčenia venujú intenzívne, zdravotníci vychádzajú zo známej skutočnosti, že tvorba mlieka – laktácia, je fyziologický proces založený na hormonálnych zmenách, ale dojčenie je činnosť, ktorú sa musí naučiť mamička aj dieťatko. Pri príležitosti svetového týždňa dojčenia o tom informovala primárka novorodeneckej kliniky prof. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Dodržiavame pravidlá úspešného dojčenia, ktoré boli stanovené WHO ako súčasť iniciatívy „Nemocnice priateľské deťom“. Na podporu rozvoja laktácie realizujeme bonding (vzájomný kontakt dieťaťa s matkou hneď po narodení, alebo tak skoro, ako to ich zdravotný stav umožní) a včasné priloženie dieťaťa k prsníku,“ priblížila profesorka Maťašová.

Ako ďalej doplnila, dieťa zostáva po narodení s matkou nepretržite. „Starostlivosť o zdravých novorodencov poskytujeme systémom rooming-in, aby dieťatko mohlo byť priložené k prsníku vždy, keď sa zobudí. Pomoc pri dojčení a všetky potrebné informácie dostávajú mamičky od sestier, lekárov, ale predovšetkým od laktačnej sestry. Jej hlavnou náplňou práce je pomáhať mamičkám i bábätkám prekonať problémy súvisiace s dojčením a naučiť ich čo najskôr všetko potrebné, aby bolo dojčenie úspešné.

Laktačnou sestrou na Neonatologickej klinike UNM je Bc. Lenka Kmeťová, na jej prácu sú zo strany mamičiek veľmi pozitívne ohlasy. „Ku každej mamičke pristupuje veľmi empaticky a individuálne. Jej práca nie je jednoduchá, komunikácia s matkou v období šestonedelia vyžaduje cit a trpezlivosť. Často sa stane, že mamička má o dojčení svoje predstavy, ktoré získala napríklad na sociálnych sieťach a z reality, ktorá nezodpovedá jej očakávaniam, býva sklamaná. Preto potrebuje podporu a uistenie, že ťažkosti sú zvyčajne len prechodné a hlavne profesionálnu pomoc pri ich riešení,“ priblížila prácu laktačnej sestry primárka prof. Katarína Maťašová.

Laktačná sestra pracuje na Neonatologickej klinike ako denná sestra. Venuje sa predovšetkým mamičkám a bábätkám na oddelení fyziologických novorodencov. Vysvetľuje matkám možné polohy dieťaťa pri dojčení, pomáha detičkám, ktoré majú problémy s prisatím na prsník a je nápomocná pri riešení všetkých ťažkostí súvisiacich s dojčením. „Okrem toho sa venuje aj mamičkám predčasne narodených a chorých detí. Vysvetľuje im ako je potrebné odsávať mlieko a udržiavať si laktáciu dovtedy, kým dieťatko nebude môcť byť dojčené. Rovnako aj predčasne narodeným detičkám pomáha, aby dojčenie zvládli. Vo večerných a nočných hodinách poskytujú mamičkám pomoc pri dojčení neonatologické sestry a pôrodné asistentky. Laktačná sestra, ako profesionálna laktačná poradkyňa, zostáva v kontakte s mamičkami aj po prepustení a pomáha im aj naďalej  riešiť ťažkosti, ktoré sa vyskytnú,“ dodala profesorka Katarína Maťašová.

Zo skúseností zdravotníkov martinskej neonatológie vyplýva, že takmer každá mamička chce svoje dieťatko dojčiť. Len v ojedinelých prípadoch sa stáva, že to žena odmieta. Najčastejším dôvodom býva negatívna skúsenosť s dojčením v minulosti alebo obava zo zlyhania. Stávajú sa aj prípady, kedy matka nemôže svoje dieťatko dojčiť zo zdravotných dôvodov, napríklad keď užíva lieky, ktoré by mohli dieťatku uškodiť, prípadne to jej zdravotný stav neumožňuje.

V každom prípade sa jej snažíme vysvetliť, aké je jej mlieko pre dieťatko cenné a aké pozitíva mu prináša,“ upozornila neonatologička prof. MUDr. Katarína Maťašová. „Materské mlieko poskytuje bábätku hneď niekoľko významných benefitov. Poskytuje mu všetky živiny v optimálnom množstve a v takej forme, aby boli čo najlepšie využiteľné. Okrem základných živín obsahuje aj enzýmy a hormóny, rastové faktory, obranné látky, napomáha vyzrievaniu imunitného systému, moduluje imunitnú odpoveď a podieľa sa na vytváraní účinnej ochrannej bariéry v čreve,“ doplnila primárka neonatologickej kliniky UNM.

Ako ďalej upozornila, novším zistením je prítomnosť kmeňových buniek v materskom mlieku. „Tieto majú schopnosť premeniť sa na rôzne druhy iných buniek a zabudovať sa do rastúcich tkanív a orgánov dieťaťa. Materské mlieko – teda mlieko matky pre vlastné dieťa - je vytvorené dieťatku „presne na mieru“, najlepšie vyhovuje jeho potrebám a nie je možné ho v plnej miere ničím nahradiť.“ Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ako aj odborné pediatrické spoločnosti po celom svete odporúčajú výlučné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťatka.

Aktuálnym mottom svetového týždňa dojčenia je výzva na umožnenie dojčenia a práce - „Let’s make breastfeeding and work, work!“ Ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia, viac ako pol miliardy pracujúcich žien vo svete nemá zabezpečenú ochranu materstva v národných právnych predpisoch a približne len 20% krajín vyžaduje od zamestnávateľov, aby poskytli dojčiacim matkám po nástupe do práce platené prestávky na dojčenie alebo odsávanie mlieka.

Dôležitý odkaz, na ktorom nájdu mamičky kontakt na profesionálne laktačné konzultantky z rôznych regiónov Slovenska: https://institutdojcenia.eu/najst-laktacnu-konzultantku/


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

Reklama