Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

JLF UK priniesla unikátny liečebný program pre pacientov s Parkinsonovou chorobou

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 27. november 2023

Odborníci z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine vyvinuli a zaviedli do praxe inovatívny rehabilitačný program pre pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Nový liečebný program “Parkinson & Well“ pozostáva z balneologického, fyzioterapeutického, senzorického a nutraceutického modulu, pričom každý reflektuje najnovšie poznatky o Parkinsonovej chorobe,“ informoval doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat., vedec Martinského centra pre biomedicínu JLF UK.

Práve kúpeľná liečba môže významne pomáhať v zlepšení pohybových a výkonnostných schopností parkinsonikov. Podstatou špeciálnej kúpeľnej liečby je okrem holistického prístupu aj na mieru šitý program. Pacienti sú zároveň sledovaní v neurologických ambulanciách. Ako ďalej doplnil docent Martin Kolísek, cieľom expertov z martinskej fakulty nebolo len vytvorenie celosvetovo unikátneho liečebného programu, ale zároveň tento program ponúknuť v indikačnej skupine A. „Teda ako plne hradený zdravotnými poisťovňami, na čo ľudia s Parkinsonom dodnes na Slovensku nemajú nárok. Sú v indikačnej skupine B, aj napriek tomu, že ich tu s nami žije viac ako 20 000,“ upozornil docent Martin Kolísek. Zdravotné poisťovne preplácajú len liečebné procedúry a rehabilitačné výkony, pri kúpeľnej liečbe si musí pacient platiť ubytovanie a stravu v kúpeľoch z vlastných prostriedkov.

Inovatívnu liečbu pre parkinsonikov ponúkajú Slovenské liečebné kúpele Piešťany, ktoré na tomto programe s odborníkmi z JLF UK spolupracujú. „Od jarných mesiacov tohto roka sa robilo klinické skúšanie. Výsledky štúdie boli prezentované na World Parkinson Congress v Barcelone,“ dodal doc. RNDr. Martin Kolísek. Kolektív autorov rehabilitačného programu získal za svoju prácu aj prestížne medzinárodné ocenenie. Špeciálnu cenu poroty Európskej asociácie kúpeľov si prebrala MUDr. Elena Korenčíková spoločne so zástupcom Spoločnosti Parkinson Slovensko Michalom Vercholom na kongrese v Karlových Varoch.

Doktorka Elena Korenčíková sa problematike Parkinsonovej choroby sa venuje aj ako doktorandka pod vedením docenta Martina Kolíska. Autormi liečebného programu sú experti na balneológiu a kúpeľníctvo - MUDr. Elena Korenčíková, MUDr. Boris Bánovský, Bc. Ivona Hrdinová; špecialisti zo SLK Piešťany an experti na Parkinsonovu chorobu - MUDr. Milan Grofik PhD., a doc. RNDr. Martin Kolísek Dr.rer.nat. z JLF UK.

Parkinsonova choroba je progresívne chronické ochorenie nervovej sústavy. Prejavuje sa najmä poruchou hybnosti, ktorá vzniká na základe degeneratívneho zániku nervových buniek v mozgu. Choroba sa najčastejšie prejavuje u ľudí nad 50 rokov. Na rozdiel od ostatných krajín sveta na Slovensku týmto ochorením trpí viac žien ako mužov.

Názov víťaznej prednášky: The results of spa medicine in “Parkinson and Well” Project

Autori: Alena Korenčíková1, Boris Bánovský1, Milan Grófik2, Martin Kolísek3, Ivona Hrdinová1, Michal Verchola4

  1. Slovak Health Spa Piešťany, a. s., Member of Ensana Group, Piešťany, Slovakia; 
  2. Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, University Hospital Martin, Clinic of Neurology, Martin, Slovakia; 
  3. Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Biomedical Center Martin, Martin, Slovakia; Slovak Parkinson Society, Piešťany, Slovakia

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM