Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Na Galandovych dňoch sa spomínalo aj na 80. výročie vzniku detského oddelenia v Martine

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 28. november 2023

V dňoch 23. a 24. novembra sa v Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine konal 53. ročník celoslovenskej pediatrickej konferencie – Galandove dni. Podujatie je vďaka širokému záberu prednášok a veľkej účasti odborníkov najväčším pediatrickým podujatím na Slovensku.

Predpokladáme účasť až 700 lekárov z celého Slovenska. Témy konferencie sa venovali mnohým oblastiam pediatrie, či už podľa pediatrických odborov ako je imunológia, gastroenterológia, neurológia, nefrológia, pneumológia a iné. Rozoberali sme aj témy očkovania či screeningu v pediatrii,“ informoval prezident podujatia prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. – prednosta Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin.

Ako ďalej upozornil, kongres sa konal pri príležitosti 80. výročia vzniku detského oddelenia v Martine. Jeho vznik sa spája s veľmi ťažkým obdobím, ktoré vtedy Slovensko prežívalo. „Bolo to obdobie vojny, povstania, bohužiaľ prvého pána primára zabila bomba, ktorá tu vybuchla,“ spomenul profesor Peter Bánovčin.

Detské oddelenie vzniklo v priestoroch 5. pavilónu, kde je dnes Klinika infektológie. Práve na tento pavilón dopadla počas vojny bomba. Vojaci chceli údajne bombardovať železničnú stanicu, ale v tme sa pomýlili. O život prišiel prvý primár detského oddelenia MUDr. Ľudovít Murtin, ktorý v tom čase robil vizitu. „Oddelenie sa začalo rozvíjať po vojne, pod vedením profesora Vladimíra Galandu, ktorý bol významnou osobnosťou slovenskej pediatrie,“ dodal  prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. Program 53. ročníka Galandových dní priniesol aj viacero slávnostných memoriálových prednášok.

Kongres Galandove dni mal už tradične aj samostatnú sekciu prednášok zameraných na pediatrické ošetrovateľstvo, ktoré boli určené pre sestry v pediatrii. „V slovenskom zdravotníctve je sestier nedostatok, aj takýmto spôsobom im chceme dať príležitosť, aby sa aktivovali a videli, že sa môžu vo svojej profesii rozvíjať,“ doplnil profesor Peter Bánovčin.

Súčasťou slávnostného otvorenia podujatia bolo aj odovzdanie cien Slovenskej pediatrickej spoločnosti, medzi ocenenými bol aj doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA z UNM – hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre detskú chirurgiu.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM