Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Prehliadka Biobanky s partnermi projektu

Autor: UN Martin
Foto: UN Martin
Uverejnené: 12. december 2023

Dňa 6. decembra 2023 sa v novopostavenej Biobanke pre nádorové a zriedkavé ochorenia JLF UK v Martine uskutočnilo stretnutie konzorcia projektu BIOFORD za účasti zástupcov z Ministerstva zdravotníctva SR, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, Lekárskej fakulty UK, Centra spoločenských a psychologických vied SAV a Žilinskej Univerzity v Žiline. Predstavitelia partnerských inštitúcii mali možnosť prezrieť si priestory Biobanky, ktorú v najbližších mesiacoch čaká kolaudačné rozhodnutie.

Po prehliadke Biobanky sa konalo rokovanie o témach ako je udržateľnosť tejto biobanky v spolupráci s lokálnymi biobankami, implementácia medzinárodných štandardov kvality, legislatívne aspekty, členstvo v BBMRI (Európska výskumná infraštruktúra pre biobankovanie) a iných,“ informovala po stretnutí doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD. – riaditeľka Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia JLF UK.

Zaujímavosti stavby biobankového centra

  • Vďaka fotovoltaickým panelom si bude budova časť energie vyrábať sama
  • Stavba má zelenú strechu – udržateľnosť je pre nás dôležitá
  • Na stavbu bolo použitých 900 kubíkov betónu a 170 ton železa
  • V budove je použitých cca 60 kilometrov káblov

Informácie o Biobanke

  • Poslaním Biobanky pre nádorové a zriedkavé ochorenia je podpora excelentného biomedicínskeho výskumu a vývoja precíznej medicíny prostredníctvom štandardizovaného zberu a uchovávania biologických vzoriek podľa medzinárodných noriem a štandardov.
  • Excelentná infraštruktúra - Biobanka spolu s Martinským centrom pre biomedicínu JLF UK a Univerzitnou nemocnicou Martin predstavuje potenciál pre najmodernejší výskum a klinické testovanie.‍
  • Personalizovaná medicína - prínos všetkých aktivít je zameraný predovšetkým pre pacienta na efektívnu, modernú a cielenú terapiu.
  • Dlhodobý a systémový zber vzoriek - uchovávanie a poskytovanie biologického materiálu na vedecký výskum s rešpektom ku všetkým právam darcov prispieva k zlepšeniu kvality života budúcej generácie.
  • Ide o prvú biobankovú sieť na Slovensku, v ktorej participujú významní odborníci (4 členovia sú držiteľmi prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo)

Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM