Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Husté sneženie spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu

Autor: Stredoslovenská distribučná
Foto: Stredoslovenská distribučná
Uverejnené: 07. december 2023

Bez elektriny je viac ako deväťtisíc odberných miest. Najhoršia situácia je v Banskobystrickom kraji. V centre Zvolena je zlomený stožiar vysokého napätia.

Bohatá snehová pokrývka priniesla do Žilinského a najmä Banskobystrického kraja aj rozsiahle výpadky elektriny. Za posledných 24 hodín dosiahli úroveň energetickej kalamity. Aktuálne je bez elektrického prúdu viac ako deväťtisíc odberných miest. Mimo prevádzky zostalo viac ako 300 trafostaníc. Väčšinou ide o mestá a obce v Banskobystrickej župe.

Klasicky sú na príčine najmä poškodené stožiare, stĺpy, izolátory a vodiče vzdušných vedení vysokého napätia. Mnohé z týchto problémov spôsobili vysoké stromy spoza ochranného pásma spadnuté na distribučné vedenie. Raritou je situácia vo Zvolene, kde sa vplyvom počasia zlomil v centre mesta neďaleko zámku stožiar vysokého napätia. Jeho oprava potrvá vzhľadom na okolnosti zrejme dlhšie, pretože sa vedenie nachádza v blízkosti železničnej trate, križuje rieku a tiež ďalšie vedenie veľmi vysokého napätia, čo si vyžaduje dodržanie špecifických opatrení. Pracovníci SSD sa však snažia zabezpečiť zásobovanie odberateľov pomocou provizórnych riešení, napríklad motorových generátorov, čo najskôr.

Keďže v mnohých lokalitách naďalej sneží alebo prší, situácia sa neustále mení a nie je vylúčené, že poruchy ešte pribudnú. Rýchlosť obnovovania dodávky bude závisieť hlavne od dostupnosti poruchových miest. Množstvo komunikácii je neprejazdných a ťažká technika sa nemôže dostať do odľahlejších lokalít pre sneh alebo rozmočený terén. Stredoslovenská distribučná napriek tomu nasadila do akcie všetky dostupné sily a mechanizmy, aby situáciu dostala pod kontrolu čo najskôr.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama