Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Slovenská republika má od dnešného dňa nové ministerstvo

Autor: Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
Foto: METRO
Uverejnené: 01. február 2024

Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky vzniklo zákonom č. 7/2024 Z. z. a povedie ho skúsený manažér Dušan Keketi, ktorého do funkcie vymenovala Prezidentka SR v piatok 26. 1. 2024. Dušan Keketi bol do dnešného dňa splnomocnencom vlády pre cestovný ruch a šport.

O vznik nového ministerstva sa zasadila Slovenská národná strana, ktorá tak chce zviditeľniť a reálnymi krokmi podporiť domáci turizmus, ľudí, ktorí v ňom podnikajú, všetky druhy športu a aktivity mladých ľudí, ktoré ich nasmerujú k zdravému životnému štýlu.

Vláda SR dnes vymenovala nových štátnych tajomníkov, ktorými sa stali Marek Harbuľák a Ján Krišanda. Prvý menovaný bude mať hlavnú zodpovednosť za cestovný ruch. Ako bývalý hoteliér a prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska má s touto sférou bohaté skúsenosti. Ján Krišanda od októbra 2023 pôsobil vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a vo svete telovýchovy a športu sa pohybuje celý život.

Za generálneho tajomníka služobného úradu bol vymenovaný Pavol Sýkorčin, skúsený manažér a diplomat, ktorý pôsobil v rokoch 2013 - 2023 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR práve ako generálny tajomník služobného úradu MZV SR.

Minister cestovného ruchu a športu SR, Dušan Keketi: „Dnes je deň D, kedy začíname síce na zelenej lúke, no so skúsenými ľuďmi a zamestnancami, ktorí k nám prechádzajú z dvoch rezortov. Chceme naštartovať turizmus na Slovensku, priniesť viac zdrojov do regiónov a využiť potenciál, ktorý cestovný ruch jednoznačne má. V prípade športu nastaviť komplexnú podporu a zlepšiť podmienky pre všetkých – deti, mládež, ale aj pre profesionálov tak, aby mohli rozvíjať svoje talenty v dôstojných podmienkach. Naše a moje priority a ciele vám predstavím v krátkom čase.“

Hlavnými úlohami ministerstva bude pomocou efektívnej štátnej politiky v sektore cestovného ruchu a športu, prispieť k ich udržateľnému rozvoju a tak zvýšiť konkurencieschopnosť a imidž našej krajiny.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama