Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Obrovský úspech študentov JLF na Rallye Rejvíz 2024

Autor: Jesseniova lekárska fakulta UK
Foto: Jesseniova lekárska fakulta UK
Uverejnené: 03. jún 2024

Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine získali na prestížnej medzinárodnej súťaži Rallye Rejvíz 2024 v kategórii študentov lekárskych škôl vynikajúce 3. miesto.

Rally Rejvíz je medzinárodná metodická odborná súťaž pre posádky zdravotných záchranných služieb. Tento rok sa jej zúčastnili tímy z Česka, Slovenska, Cypru, Holandska, Poľska, Grécka, Rakúska, Slovinska, Turecka a Veľkej Británie. Rally sa konala v Čechách v obci Kouty nad Desnou. Súťažné úlohy sa odohrávali v autentických priestoroch – v domoch, na statkoch, farmách, hasičských staniciach či školách. „Musím vyzdvihnúť  silnú tradíciu tejto súťaže. Organizačný tím, ktorý tvorilo približne 300 ľudí, pripravil úlohy tak, že niekedy boli až desivo realistické,“ uviedol študent Martin Nedelka, člen bronzového tímu.

Ako ďalej doplnil, tím JLF UK Martin bol v zložení študentov 5. ročníka: Tereza Ščurová, Martin Nedelka a Matej Lepey. Študenti sa predstavili v kategórii MUC RR, kde súťažili ako posádky s kompetenciami RLP proti 8 tímom z Česka a Slovenska (Brno, Hradec Králové, Ostrava, Bratislava...).

Súťaž sa skladala z 10 úloh rozdelených do dennej a nočnej etapy, ktoré sa odohrali v priebehu dvoch dní

Úlohy boli koncipované ako výjazdy posádok záchrannej zdravotnej služby a boli umiestnené rôzne po obci a jej okolí, kam sme vyrážali vlastným autom. Reálnosť výjazdov dotvárala aplikácia v telefóne, do ktorej nám prišla výzva od operačného strediska (napr. Mladší muž, v bezvedomí, nedýcha....), s adresou, časom dojazdu a časom na splnenie úlohy. V aplikácií sme museli výzvu prijať, zaznamenávať výjazd, príjazd a ukončenie akcie. Po príjazde na adresu sa na mieste nachádzali rozhodcovia, ktorí hodnotili náš postup,“ priblížil priebeh súťaže Nedelka.

Na mieste bolo potrebné riešiť zdravotný stav pacientov podľa najnovších poznatkov medicíny ako sú postupy ALS, PHTLS, využitie POCUS ultrasonografie a. i., komunikovať s ostatnými posádkami integrovaného záchranného systému (polícia, hasiči), svedkami, operačným strediskom a inými organizáciami ako napr. toxikologické centrum, či so sociálnymi pracovníkmi. „Úlohy sa dynamicky menili podľa našej činnosti na mieste. Každý krok, ktorý sme spravili, ovplyvňoval ten ďalší aj konečný výsledok. Museli sme správne diagnostikovať život ohrozujúce stavy, správne liečiť, monitorovať a zvoliť správny spôsob transportu do správneho zariadenia,“ vysvetlil M. Nedelka.  

Pred začiatkom súťaže študenti absolvovali odborné workshopy zamerané na základné postupy v urgentnej medicíne(UHPO, ABCDE a. i.) a zoznámili sa s pomôckami, ktoré  používali pri plnení úloh (monitory, dlahy, goliere a iné imobilizačné pomôcky, i. v. a i. o. vstupy, zaistenie DC a. i.). „Po skončení súťaže sme absolvovali rozbor úloh s rozhodcami, kde sme si objasnili správne postupy a prediskutovali nejasnosti. V ďalšej časti súťaže, sme participovali ako rozhodcovia, figuranti a organizačný tím pre profesionálov,“ doplnil Martin Nedelka.

Študenti sa na súťaž pripravovali zhruba mesiac a pol, absolvovali 6 tréningov a viac ako 24 hodín simulácií pod vedením MUDr. Tomáša Fecka. Účasť na Rellye Rejvíz hodnotia ako jedinečnú príležitosť vyskúšať si kompletný prednemocničný manažment pacienta a popri tom stretnúť mnoho zaujímavých ľudí.

Táto súťaž nám dala dôveru a sebaistotu vo svoje zatiaľ nadobudnuté klinické vedomosti a zručnosti, tak isto dôveru a istotu pri práci v tíme. Táto sebaistota pramení v tom, že sme si mali možnosť vyskúšať v praxi celý arzenál postupov, ktorý sme spoločne nadobudli počas tvrdej prípravy. Spoznali sme skvelých ľudí z iných fakúlt s ktorými budeme aj naďalej v kontakte,“ skonštatoval Martin Nedelka a dodal, že „ak sa stretnú správni ľudia, so správnym cieľom, zápalom pre danú vec, je možné čokoľvek. Verili sme v dobré umiestnenie v prvej polke, ale o pódiové umiestnenie sme ani nedúfali, o to viac nás tento výsledok potešil,“ uzavrel študent 5. ročníka JLF UK Martin Nedelka.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Reklama

Meteoradar

INSTAGRAM

príbuzné témy

Reklama