Dr. Milan Horňák

Pracujem ako archeológ a skúmam minulosť nielen Turčianskej kotliny.

Martin má cenné nálezisko, ako sa k nemu postavíme?

Nálezisko pred Priorom v Martine

Archeologický výskum vyvolala stavba nového obchodného domu. Veľmi som sa tešil, čo nájdeme, hoci v kútiku duše som sa obával, že väčšina archeologických situácii bude zničená rôznymi mladšími stavebnými zásahmi, predovšetkým výstavbou pôvodného PRIORA. Moja predtucha sa z časti naplnila.

 

Priestor pod starým a teraz vlastne aj pod novým obchodným centrom bol z pohľadu archeológa zničený v 70 tych rokoch. Preto sa naše pohľady upierali na "trávnik", ktorý ak si spomeniete, sa nachádzal pred vstupom do Prioru.  

 

Kráse archeológie je v neočakávaných nálezových situáciách, ktoré keď máte trochu profesionálneho šťastia, vám môžu aj na malom priestore povedať veľa o dejinách. Tak je to aj pri výskume pred Priorom. Zhodou náhod sa tu fragmentárne zachovali archeologické vrstvy a zvyšky múrov, reprezentujúci architektonický vývoj mesta od jeho začiatkov až do konca 19. storočia.

 

 

Dá sa povedať, že sme odkryli nálezy z obdobia založenia našeho mesta

 

V sonde 1 v blízkosti mestskej galérie sme preskúmali, ak ideme od najstarších čias, vrstvu obsahujúcu keramiku z prelomu 12./13. storočia. Teda z obdobia ešte pred prvou písomnou zmienkou o Martine z roku 1284. Villa sancti Martini, alebo osada pri kostole sv. Martina získava našim výskumom pevnú lokalizáciu t.j. severozápadne od kostola.

 

Nálezy z mladších období dokladajú čiastočne zachovalé základy dreveného domu, ktorý  pravdepodobne počas husitského nájazdu v roku 1433, ako dokladá nález striebornej mince Žigmunda Luxemburského. Následne tu postavili nový dom. Ten už mal kamennú podmurovku. Začiatkom 17. storočia ho postihol rovnaký osud - zhorel.

 

Tu nájdená minca cisára Mateja II. Habsburského navodzuje úvahu o bohatosti domu, ktorý stál na hlavnom rýnku, ktorý sa práve v tom tomto období  architektonicky vyčlenil v rámci zástavby starého Martina a následne sa stal miestom kde sa určoval ďalší jeho vývoj. V sonde dva, ktorá sa nachádza pred kostolom, sme našli základy domu, v ktorom v roku 1863 bolo podpísané Memorandum slovenského národa, ktorého hlavné body boli prijaté na zhromaždení na Memorandovom námestí.

 

Z písomných prameňov vieme, že mesto Martin postihli dva ničivé požiare v 19. storočí

 

V roku 1843 zhoreli drevené domy, na miesto nich postavili kamenné. V roku 1881 zhoreli aj tie. Stopy oboch nešťastí sme našli v podobe prepálených vrstiev aj na našom teréne. Martin sa však s "červeným kohútom" musel popasovať aj staršom období. Spomínali sme požiare v 15. a 17. storočí. Archeologická situácia však poukazuje na ďalšie  minimálne dva požiare v 17./18.stor, ktoré v tomto období môžeme hypoteticky môžeme spájať s turbulentným obdobím stavovských povstaní.

 

 

Vzhľadom na význam nálezov pre Martinčanov sme podali návrh, aby nami preskúmané nález boli prezentované "in situ". Dúfame, že stavebník naše návrhy prezentácie zakomponuje do projektu a nálezy budú primerané odprezentované.

Ohodnoťte blog:
14
Cesta 1/65 ukázala, že Turiec má málo aktívnych ob...
Musíme zabrať, Turiec má potenciál stať sa ukážkov...

Príbuzné blogy