Dr. Milan Horňák

Pracujem ako archeológ a skúmam minulosť nielen Turčianskej kotliny.

Prečo potrebujeme mestské a regionálne múzeum

Mesto Martin

Som archeológ. Baví ma chodiť po našom Turci a odkrývať dávno zabudnuté sídliská či pohrebiská našich predkov. Ale nie je to len o mojej zábave. Na základe toho, čo vykopem, skladám dávno zabudnuté príbehy. Taktiež ma baví, keď sa o týchto príbehoch dozvedia ľudia a vzbudím v nich záujem o históriu, či už ich vlastnej dediny, mesta alebo celého turčianskeho regiónu.

 

Keď som v nie tak dávnej dobe robil archeologický výskum pri výstavbe Priora v Martine, odkryli sme fenomenálne nálezy, ktoré nám dokladujú stavebno-historický vývoj centrálneho „príkostolného“ námestia (mestského rínku) od založenia Martina až po 19. storočie. Pri otázkach, čo sa s pamiatkami stane, či budú zachované, a ako budú prezentované, resp. kde sa budú dať vidieť nálezy, som vždy odpovedal: „Snažíme sa presvedčiť stavebníkov, aby nálezy murív zakomponovali do stavebného projektu, aby ich bolo možné vidieť, no a nálezy pôjdu do múzea.“ Jednoduchá odpoveď. A pritom, akú rečnícku priepasť som si vykopal takým tvrdením... Veď do akého múzea? Máme vôbec v Martine múzeum, ktoré prezentuje dejiny nášho regiónu? Tiež jednoduchá odpoveď – nemáme.

 

Pre zorientovanie spomeniem, aké relevantné múzeá sú vlastne v Martine, ktoré by sa mohli zaoberať aj dejinami. Je to Slovenské národné múzeum – Etnografický ústav, ktorý plní úlohu celoslovenského centrálneho múzea pre etnografiu. Nasleduje literárne múzeum SNK, ktoré, ako sa dočítame na ich stránke, je ústredným koordinačným pracoviskom Slovenskej republiky pre literárno-múzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť s osobitným zreteľom na vývoj literatúry a knižnej kultúry Slovenska a Slovákov, vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí. Aby bolo jasné, sú to zaslúžilé inštitúcie s jasne definovaným spoločenským prínosom, len sa snažím poukázať, že chýba regionálne múzeum. Áno, samozrejme, je tu Múzeum Andrea Kmeťa, ktoré sa zaoberá regiónom Turca, avšak jeho dôraz je na prezentácii živej a neživej prírody. História Turca absentuje.

 

 

Nostalgická spomienka na výstavu za čias Andreja Kmeťa

(zdroj. M. Rybecký. MSS a jej miesto v národnej kultúre, Martin. 1983)

 

Prečo vlastne potrebujeme ďalšie múzeum?

 

Na to mám tiež odpoveď. Jednoducho preto, aby sa Turčania a turisti, ktorí k nám zavítajú, mohli dozvedieť, že Plešovica nad Blatnicou je kultová hora neznámych božstiev doby bronzovej, že na kopci Brotnica nad Necpalmi sa razili strieborné mince podobné keltským Biatecom, že preslávený blatnický meč nebol nájdený osamotene, ale bola pri ňom bohatá zlatá kolekcia ozdôb konského postroja.

 

Pri martinskom Kostole sv. Martina bolo nájdené významné bohaté pohrebisko z 11. - 12. storočia, prvým stredovekým mestom v Turci bol Kláštor pod Znievom, pri Rakši sa odohrala veľká bitka bratríckych a kráľovských vojsk kráľa Mateja Korvína. V Turci máme šesť stredovekých hradov, dvaja turčianski zemania boli popravení Františkom Rákocim II. na sneme v Onóde, turčianska župa bola najmenšia v Uhorsku, Turčania mali výrazný podiel dobrovoľníkov v bitkách rokov meruôsmych, Andrej Kmeť inicioval založenie prvého slovenského múzea v roku 1896 v Martine.

 

Preto si myslím, že založiť regionálne múzeum so zameraním na dejiny Martina a celého Turca je potrebné.

Ohodnoťte blog:
8
Zoseknutá krása Turčianskych lesov
Skryté v čase, skryté v lese: Hradiská v tieni Mar...

Príbuzné blogy